Przetarg 8896117 - Roboty remontowe bieżące i planowe urządzeń i instalacji...

   
Analizuj Zamówienie 8896117 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-11
przedmiot ogłoszenia
Roboty remontowe bieżące i planowe urządzeń i instalacji na obiektach Gospodarki Wodno-Ściekowej w PGE GiEK S.A. w PGE GiEK S
.A. Oddział Elektrowni Rybnik
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne, instalacje wewnętrzne, materiały i urządzenia
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sieci zewnętrzne , instalacje wewnętrzne , materiały i urządzenia

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9005826 2022-07-15
godz. 10:00
KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. WYKONANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH DO BUDYNKÓW ZLOKALIZOWANYCH W UL. DASZYŃSKIEGO I UL. PIETRUSIŃSKIEGO W KATOWICACH
9014228 2022-07-18
godz. 10:00
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Budowa odcinka przyłączeniowego do miejskiej sieci kanalizacji ścieków bytowych z sąsiadujących budynków przy ul. Łąkowej 31, 31A w Raciborzu. Przedmiotem zamówienia jest budowa o...
8985034 2022-07-18
godz. 10:00
GRUPA AZOTY KOLTAR SP. Z O.O. Zaprojektowanie i budowa podczyszczalni odpadów na Myjni Cystern
9016549 2022-07-19
godz. 09:00
POLITECHNIKA ŚLĄSKA Roboty remontowe w budynku „D” Wydziału Organizacji i Zarządzania w Zabrzu. Znak sprawy: IA1.284.49.2022.MW Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące:• naprawę kanal...
9018446 2022-07-19
godz. 09:00
URZĄD DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Remont instalacji hydrantowej w budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego im. J.W.Goethego przy ul. F.Joliot-Curie 14 w Warszawie Roboty instalacyjne w branży sanitarne-demontaż rurociąg...
9017389 2022-07-19
godz. 10:00
URZĄD GMINY JABŁONNA BUDOWA ODWODNIENIA W UL. MARMUROWEJ W JABŁONNIE Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi ul. Marmurowej w Jabłonnie, polegająca na wykonaniu urządzeń odwodnienia ulicy w drodze ro...
9015903 2022-07-19
godz. 12:00
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PRZEMYŚLU Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Lipowica w Przemyślu - układ sieci przepompowni PP-1 (część II) Przedmiotem zamó...
9014614 2022-07-19
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY NOWY STAW Budowa układu drogowego stanowiącego dowiązanie do ul. Obrońców Westerplatte w Nowym Stawie wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót b...
9018917 2022-07-22
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, wentylacji wraz z robotami towarzyszącymi Pawilonu Łóżkowego Nr 5 - SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku – ETAP 3 Prze...
8983987 2022-07-22
godz. 11:00
MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE SP. Z O.O. W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Modernizacja i wymiana pomp na ujęciach wody w Kostrzynie nad Odrą PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 modernizacja i wymiana pomp na ujęciach wody - 1 robota budowlana