Przetarg 7731378 - Roboty budowlane w zakresie przebudowy placu zabaw przy...

   
Analizuj Zamówienie 7731378 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-02
przedmiot ogłoszenia
Roboty budowlane w zakresie przebudowy placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego nr 23 w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej w R
zeszowie
Numer referencyjny: CZ-A.271.72.210.2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji placu zabaw wraz z robotami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji inwestycji na działce nr 888/1 obr. 207, na której zaplanowane jest przedsięwzięcie.
Gmina Miasto Rzeszów posiada tytuł prawny do dysponowania w/w nieruchomością do celów budowlanych. W zakresie zamówienia jest między innymi:
1. zamontowanie zestawów zabawowych na nawierzchni z piasku:
- 2 dużych, wielofunkcyjnych zestawów zabawowych z tworzywa sztucznego (HDPE) dla małych i większych dzieci - w miejsce istniejących na palcu zabaw dwóch dużych zestawów drewnianych,
- mniejszych zestawów np.: traktor, ciężarówka, karuzela, bujaki (wielo - dwu lub jednoosobowe), tablice do zajęć manualnych,
- elementów małej architektury: ławek, koszy na śmieci i tablicy z regulaminem,
2. doposażenie piaskownic w zadaszenia
- nad dwiema sąsiednimi piaskownicami (zadaszenia drewniane, kryte blachą montowane na stałe),
- nad pojedynczą piaskownicą (postawienie składanego/ruchomego zadaszenia z materiału
3. uzupełnienie piasku przy istniejących zestawach,
4. wysianie trawy i uwałowaniem
5. wytycznie lokalizacji elementów do zamontowania przez geodetę, wraz powykonawczym uzgodnieniem geodezyjnym zamontowanych zabawek na mapie do celów projektowych
Przedmiot zamówienia obejmuje do wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym np. wywiezieniem materiałów z demontażu na wysypisko

UWAGA:
Zamawiający informuje, że roboty budowlane wykonywane będą w terenie czynnym, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest w czasie prowadzenia robót do zabezpieczenia terenu robót w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika przez cały okres trwania realizacji zamówienia i przed dostępem osób postronnych oraz po wykonanych robotach do uporządkowania terenu nieruchomości do poprzedniej użyteczności.
branża Tereny zielone
podbranża place zabaw
kody CPV 45000000, 45112723, 45233250, 77314100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się