Przetarg 10102329 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...

   
Analizuj Zamówienie 10102329 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-11-23
przedmiot ogłoszenia
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OPIEKI ZDROWOTNEJ I SPOŁECZNEJ, KREMATORIÓW ORAZ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUB
LICZNEJ - BUDOWA ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZEGO W OSTROŁĘCE


10. Zmiana
Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 711303-2023
Główny powód zmiany: Aktualizacja informacji
Opis: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
10.1 Zmiana
Identyfikator sekcji: LOT-0001
Opis zmian: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Dokumenty zamówienia zmieniono w dniu: 2024-01-04+01:00
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10214004 2024-02-26
godz. 09:00
Dolnośląskie Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Oleśnicy w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budynku żłobka mi...
10258672 2024-02-28
godz. 09:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja pierwszego etapu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rycerzew”, dla której zakres robót obejmuje m.in. wy...
10250373 2024-02-29
godz. 09:00
Mazowieckie Wielobranżowa przebudowa i modernizacja pomieszczeń Oddziału Kardiologii Inwazyjnej Kliniki Kardiologii ... w formule „zaprojektuj – wybuduj - wyposaż” w ramach zadań inwestycyjny...
10207037 2024-02-29
godz. 10:00
Mazowieckie Budowa budynku do kontroli biochemicznej przesyłek adresowanych do Sejmu i Senatu Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku do kontroli biochemicznej prze...
10258216 2024-02-29
godz. 10:00
Małopolskie Przebudowa i rozbudowa istniejącego żłobka w Bieczu w celu zwiększenia liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w systemie zaprojektuj – wybuduj. 1. Przedmiotem zamówienia jest: wy...
10249708 2024-02-29
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Śleszowicach wraz z przewiązką i zagospodarowaniem terenu wokół”Lokalizacja: dz. ew. nr 840, 841/3...
10238243 2024-03-01
godz. 11:00
Mazowieckie 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu hali B zlokalizowanej w budynku T na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji, w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17...
10227254 2024-03-05
godz. 08:00
Śląskie BUDOWA BUDYNKU GAZÓW MEDYCZNYCH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. „BUDOWA ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII I HEMATOLOGII D...
10276887 2024-03-15
godz. 09:00
Wielkopolskie Budowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Kościanie Część 1: Zadanie obejmuje:1. Rozbiórka budynku Oddziału Paliatywnego przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej...
10266469 2024-03-20
godz. 10:00
Mazowieckie Nadbudowa z przebudową budynku nr 3 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Przetarg ograniczony w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – art. 410 ust.1 ustawy PZP;