Przetarg 7539066 - ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W ELBLĄGU Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7539066 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-17
przedmiot ogłoszenia
ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W ELBLĄGU
Numer referencyjny: 20/SZP/2020

Przedmiotem zamówienia są roboty budowl
ane w kompleksach wojskowych w Elblągu z podziałem na trzy części zamówienia: Część zamówienia nr 1 - Remont budynku nr 25 w KNW przy ul. Kwiatkowskiego w Elblągu. Część zamówienia nr 2 - Remont budynku nr 39 w KNW przy ul. Łęczyckiej w Elblągu. Część zamówienia nr 3 - Remont nawierzchni utwardzonych w KNW przy ul. Kwiatkowskiego 15 w Elblągu. Minimalny okres udzielanej gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy natomiast maksymalny punktowany okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera załącznik nr 1 i 5a, 5b, 5c do SIWZ. Szczegółowy zakres zamówienia w poszczególnych częściach zgodnie z załącznikiem nr 1.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: REMONT BUDYNKU NR 25 W KNW PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO W ELBLĄGU
Przedmiotem zamówienia jest remont budynku nr 25 w KNW przy ul. Kwiatkowskiego w Elblągu. Zakres robót obejmuje: • Rozbiórka ścianek działowych gr. 12 cm, • Wykucie ościeżnic drzwiowych stalowych o pow. do 2 m2 • Wykucie okien PCV o pow. ponad 2 m2 • Zamontowanie nowej stolarki drzwiowej w tym drzwi klasy Rc4 – 1 szt. • Zamontowanie krat okiennych otwieranych, • Zamontowanie krat okiennych stałych, • Zamontowanie nowej stolarki okiennej PCV z witryną o pow. ponad 2 m2 • Wykonanie nadproża okiennego i drzwiowego, • Wykucie otworu okiennego. • Wykonanie ściany ceglanej gr. 25 cm, • Obrobienie tynkiem III kat. ościeży drzwiowych i okiennych, • Osadzenie parapetów okiennych wewnętrznych, • Skucie glazury i terakoty z pow. ścian i podłogi, • Ułożenie nowych okładzin ceramicznych z przygotowaniem podłoża, • Wykonanie tynku wewnętrznego na pow. do 5 m2 • Gruntowanie pow. ścian i sufitów, • Wykonanie gładzi gipsowej jednowarstwowej na ścianach i sufitach, • Malowanie emulsyjne ścian i sufitów dwukrotne, • Zamocować tablice instruktażowe według wskazówek użytkownika, • Zamocować depozytor kluczy we wskazanym miejscu, • Wymiana grzejników panelowych z montażem zaworów termostatycznych, • Wykonać okno podawcze o wym. 90x90 cm ze skrzydłem otwieranym do góry z blokadą podniesionego skrzydła, • Wykonać podłączenie depozytora z zamontowaniem gniazda, • Skucie tynku zewnętrznego nakrapianego, • Wykonanie nowego tynku zewnętrznego mineralnego • Skucie i wykonanie nowej opaski wokół budynku z kostki betonowej „Polbruk” • Wymiana instalacji odgromowej Remont budynku nr 25 powinien być oparty o najnowsze technologie budowlane, techniczne i elektryczne spełniające wymagania zawarte w Polskich Normach, zapewniające komfort pracy użytkownika oraz łatwe utrzymanie czystości w przedmiotowych pomieszczeniach. Zastosowane rozwiązania techniczne, urządzenia oraz miejsce ich instalacji muszą spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ewakuacji osób i mienia oraz ochrony przeciwpożarowej remontowanych pomieszczeń Niezależnie od podanego zakresu prac, należy przy realizacji przedmiotu zamówienia uwzględnić wymagania zawarte w obowiązujących przepisach i normach dla tego typu obiektów.

Część nr: 2 Nazwa: REMONT BUDYNKU NR 39 W KNW PRZY UL. ŁĘCZYCKIEJ W ELBLĄGU
Przedmiotem zamówienia jest remont budynku nr 39 w KNW przy ul. Łęczyckiej w Elblągu. Zakres robót obejmuje: • Wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych do łazienki; • Rozebranie ścianek działowych i naświetli; • Skucie okładzin ściennych i podłogowych; • Demontaż armatury sanitarnej; • Montaż armatury sanitarnej; • Wykonanie podejść wody i kanalizy; • Wykonanie nowych ścianek działowych; • Ułożenie okładzin ściennych i podłogowych; • Wymiana stolarki okiennej z naświetlami; • Wymiana bram garażowych dwu i trzy skrzydłowych; • Wykonanie gładzi szpachlowych z malowaniem ścian i sufitów; • Wymiana instalacji oświetleniowej i gniazdowej. Remont budynku powinien być oparty o najnowsze technologie budowlane, techniczne i elektryczne spełniające wymagania zawarte w Polskich Normach, zapewniające komfort pracy użytkownika oraz łatwe utrzymanie czystości w budynku. Zastosowane rozwiązania techniczne, urządzenia oraz miejsce ich instalacji musza spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ewakuacji osób i mienia oraz ochrony przeciwpożarowej budynku. Niezależnie od podanego zakresu prac, należy przy realizacji przedmiotu zamówienia uwzględnić wymagania zawarte w obowiązujących przepisach i normach dla tego typu obiektów.

Część nr: 3 Nazwa: REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH W KNW PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 15 W ELBLĄGU
Przedmiotem zamówienia jest Remont nawierzchni utwardzonych w KNW przy ul. Kwiatkowskiego w Elblągu. Przedmiotem zamówienia jest remont 8 miejsc postojowych dla samochodów osobowych rozmieszczonych na istniejącym pasie zieleni, oraz remont placu na materiały budowlane na terenie kompleksu wojskowego przy ulicy Kwiatkowskiego. Remont miejsc postojowych obejmuje wykonanie: - Kostki betonowej 20 x 10 x 8 cm szara na podsypce cementowo – piaskowej - Kostki betonowej 20 x 10 x 8 cm czerwonej na podsypce cementowo- piaskowej na szerokość jednego rzędu szer. 10 cm rozdzielającej poszczególne stanowiska. - Podbudowy z kruszywa łamanego – 15 cm - Warstwy odsączającej z piasku - 10 cm - Krawężników kamiennych wtopionych i wystających jasnych, fakturą i kolorem dostosowanych do istniejących - Kostki betonowej 20 x 10 x 8 cm grafitowej bez fazy na podsypce cementowo- piaskowej do wykonania płaszczyzny pod palarnię 4 x 4 m - Obrzeży kamiennych 8 x 30 x 100 jasnych, faktura i kolorem dopasowanych do istniejących krawężników. Miejsca postojowe na obu placach postojowych nachylone pod kątem ok 60° oraz posiadają spadek poprzeczny 2%. Remont placu na materiały budowlane obejmuje wykonanie: - rozkucia i usunięcia kawałków betonu z uszkodzonych większych fragmentów nawierzchni betonowej na całą głębokość nawierzchni do głębokości podbudowy , nadanie im kształtów geometrycznych i zalanie betonem C25/30 - rozebranie ręczne starej nawierzchni z kamienia drogowego i odwiezienie jej na miejsce składowania - wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego – 20 cm - położenie nowej nawierzchni grubości 15 cm z betonu C25/30 Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia dlatego też, proponuje się dokonania wizji terenu obejmującego przedmiot zamówienia oraz uzyskać wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Drogownictwo
podbranża malowanie, remont, wykończenie, drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się