Przetarg 8445635 - Roboty budowlane w celu adaptacji pomieszczeń i dostawa...

   
Analizuj Zamówienie 8445635 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-10-07
przedmiot ogłoszenia
Roboty budowlane w celu adaptacji pomieszczeń i dostawa wyposażenia do pomieszczeń 3.79, 3.68 oraz 3.69n na potrzeby socjalne u
żytkowników Strefy Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego w budynku....

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w celu adaptacji pomieszczeń i dostawa wyposażenia do pomieszczeń 3.79, 3.68 oraz 3.69n na potrzeby socjalne użytkowników Strefy Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa dokumentacja, stanowiąca załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ lub Specyfikacją) oraz wzór umowy.

DZP-361/136/2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00241851/01 z dnia: 2021-10-22
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-10-25 09:00
Po zmianie:
2021-11-02 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-10-25 10:00
Po zmianie:
2021-11-02 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-11-23
Po zmianie:
2021-12-01UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00250047/01 z dnia: 2021-10-28
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-11-02 09:00
Po zmianie:
2021-11-04 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-11-02 10:00
Po zmianie:
2021-11-04 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-12-01
Po zmianie:
2021-12-03
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Wyposażenie wnętrz
podbranża malowanie, remont, wykończenie, meble i akcesoria
kody CPV 39000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się