Przetarg 8864047 - Roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn....

   
Analizuj Zamówienie 8864047 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-25
przedmiot ogłoszenia
Roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn. CZARNEŃSKIE PRZEDSZKOLE-DZIECI W SWOIM ŻYWIOLE” realizowanego w ramach Reg
ionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Część 1: Część 1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia przedszkola, rozbudowa sieci wodociągowej o hydrant oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych wraz z budową fundamentów na działkach nr 59, 66/2 i 54/2 w m. Czarne, ul. Parkowa 7, w ramach Zadania 1: Adaptacja i dostosowanie przestrzeni ipomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Czarnem.Szczegółowy zakres wykonania Części 1 przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik Nr 9 do SWZ.

Część 2: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wyczechach w celu utworzenia oddziału przedszkolnego, budowa obiektów małej architektury na działce nr 10/5 w m. Wyczechy, gm. Czarne, w ramach Zadania 2: Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w SP w Wyczechach. Szczegółowy zakres wykonania Części 2 przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik Nr 10 do SWZ.

PPiZP.271.1.13.2022.RS


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00149278/01 z dnia: 2022-05-09
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1) Przed zmianą:
Część 1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia przedszkola, rozbudowa sieci wodociągowej o hydrant oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych wraz z budową fundamentów na działkach nr 59, 66/2 i 54/2 w m. Czarne, ul. Parkowa 7, w ramach Zadania 1: Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i
pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Czarnem.
Szczegółowy zakres wykonania Części 1 przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik Nr 9 do SWZ.
Po zmianie:
Część 1: Etap 1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia przedszkola, rozbudowa sieci wodociągowej o hydrant oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych wraz z budową fundamentów na działkach nr 59, 66/2 i 54/2 w m. Czarne, ul. Parkowa 7 oraz Etap 2. Montaż windy dla osób niepełnosprawnych.
Oba etapy w ramach Zadania 1: Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Czarnem.
Szczegółowy zakres wykonania Części 1 przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik Nr 9 do SWZ.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1, Część zamówienia nr 1) Przed zmianą:
3
Po zmianie:
6
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 7.1. Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek Przed zmianą:
NIE
Po zmianie:
TAK
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 7.2. Informacje na temat zaliczek Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający dopuszcza zaliczkowe fakturowanie na zakup urządzeń, tj. dźwig osobowy, plac zabaw, płyty gumowe pod plac zabaw w wysokości do 25% wartości Umowy przedmiotu zamówienia.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-10 11:00
Po zmianie:
2022-05-16 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-10 11:10
Po zmianie:
2022-05-16 11:10
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-08
Po zmianie:
2022-06-14
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45300000, 45310000, 45410000, 45421130, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8877996 2022-05-18
godz. 13:00
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W OLSZTYNIE przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku nr 2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Omulewie
8882641 2022-05-19
godz. 00:00
URZĄD GMINY JEJKOWICE Dostosowanie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jejkowicach, do oddziałów przedszkolnych przedszkole w szkole
8894070 2022-05-19
godz. 14:00
PFR NIERUCHOMOŚCI S.A. Wykonanie podziału 23 pomieszczeń w celu wydzielenia w nich łącznie 49 komórek lokatorskich w nieruchomości mieszczącej się w Dębicy przy ul. Ratuszowej.
8904440 2022-05-24
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Przystosowanie lokalu na potrzeby UP Mińsk Mazowiecki 2; ul. Pogodna 50 (Stojadła) Roboty rozbiórkowe, roboty sanitarne, roboty malarskie, roboty posadzkowe, roboty montażowe, roboty elektr...
8908599 2022-05-25
godz. 12:00
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU Modernizacja tarasu na gruncie przy budynku Publicznego Przedszkola nr 8 w Kędzierzynie-Koźlu.
8893451 2022-05-26
godz. 10:00
URZĄD MIASTA CHORZÓW Dostosowanie pomieszczeń kotłowni na potrzeby stacji wymienników ciepła w budynkach Szkół Podstawowych (SP32, SP34, SP37)- realizacja: Zadanie nr 1: Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Kaliny 61; Za...
8898881 2022-05-27
godz. 12:00
URZĄD GMINY STARE BABICE Modernizacja placówek przedszkolnych 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Stare Babice:1) Zadanie 1 - modernizacja łącznika pom...
8902575 2022-05-30
godz. 10:00
GMINNY ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO W STRZELCACH OPOLSKICH Przemurowanie otworów okiennych wraz ze zmianą ich parametrów oraz ocieplenie obiektu ze zmianą kolorystki budynku mieszkalnego w miejscowości Strzelce Opolskie przy ul. Krakowskiej 42-44 7...
8899803 2022-05-30
godz. 10:00
GRUPA AZOTY S.A. Przetarg 65/P/2022 Rozbudowa nowego magazynu nawozów luzem dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
8900201 2022-05-30
godz. 12:00
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja tarasu zewnętrznego wraz ze schodami i izolacją pionową ścian oraz wykonaniem chodnika w Przedszkolu ...