Przetarg 8096458 - Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej...

   
Analizuj Zamówienie 8096458 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-04-23
przedmiot ogłoszenia
Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej i sieci wodociągowej przeciwpożarowej oraz przebudowie instalacji ka
nalizacji sanitarnej w Łomnej.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie wierconych studni głębinowych, stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem i przepompownią, sieci wodociągowej, sieci wodociągowej przeciwpożarowej (hydrantowej), instalacji elektrycznej, wewnętrznej drogi dojazdowej i placów utwardzonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, przebudowie instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe dla zaopatrzenia w wodę do celów bytowych i ochrony przeciwpożarowej terenu kompleksu wojskowego w Łomnej. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.

4.004/21/TP1/WIB
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne
kody CPV 45000000, 45100000, 45111000, 45332000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się