Zlecenie 8437317 - RFP – na wykonanie usługi w zakresie: Dzierżawa i...

   
Zamówienie 8437317 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-10-05
przedmiot zlecenia
RFP – na wykonanie usługi w zakresie: Dzierżawa i serwisowanie 2-ch stołów do mycia ręcznego, oraz odbiór odpadów wytworz
onych w procesie mycia

Koszt dzierżawy stołów zlokalizowanych w Lublinie ul. A. Grygowej 26: 1 miesiąc;Koszt jednorazowego serwisowania w Lublinie ul. A. Grygowej 26: 1 rok;Koszt dzierżawy stołów zlokalizowanych w Chełmie, ul. Kolejowa 99: 1 miesiąc;Koszt jednorazowego serwisowania w Chełmie, ul. Kolejowa 99: 1 rok;
branża Sprzątanie, Wyposażenie wnętrz
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska, meble i akcesoria
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska , meble i akcesoria

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8308116 2021-10-29
godz. 09:30
URZĄD GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. Numer re...
8421353 2021-11-02
godz. 10:00
URZĄD GMINY JASŁO Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jasło Numer referencyjny: OŚiGK.271.1.2021.OK Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomośc...
8439280 2021-11-03
godz. 10:00
EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DZIAŁDOWSZCZYZNA W DZIAŁDOWIE „ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 20 03 07 Numer referencyjny: ZP.4.2021 Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 – odp...
8441483 2021-11-05
godz. 23:59
JANUSZ KANIA AGREGATY PEX-POOL PLUS Budowa zakładu produkcji rozsuwanych jednostronnie kontenerów 20-stopowych szczelnych elektromagnetycznie (obiektów ekranujących) 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż fabryczn...
8455613 2021-11-08
godz. 09:55
URZĄD GMINY OLESNO Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno Numer referencyjny: 272.20.2021 Przedmiotem zamówienia jest od...
8442607 2021-11-10
godz. 10:00
URZĄD GMINY NOWA SUCHA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY NOWA SUCHA Numer referencyjny: ZP.271.11.1.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie od...
8458549 2021-11-15
godz. 10:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Zagospodarowanie odpadów komunalnych Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów komunalnych o kodach: a) 15 01 01 – opakowania z p...
8449309 2021-11-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY SOMONINO Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somonino Numer referencyjny: W3.271.2.18.2021.JB Zamówienie obejmuje 2 następujące części: Część I- Odbiór i zagospodarowanie odp...
8460876 2021-11-16
godz. 23:59
ZAKŁAD PRODUKCJI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWA A MĘCZKOWSKI SP.J. Wdrożenie innowacyjnych rozwiaz̨ ań w technologii produkcji wyrobów betonowych w oparciu o wyniki własnych prac badawczo-rozwojowych Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z z...
7548432 2022-06-05
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEDLCACH odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z placówek SP ZOZ Siedlce Numer referencyjny: odpadymedyczne/317/2020 odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z p...