Przetarg 8901616 - Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z...

   
Analizuj Zamówienie 8901616 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-13
przedmiot ogłoszenia
Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieck
iej i pylonu.

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie rewitalizacji Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowie kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu.

ZP.271.11.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00201003/01 z dnia: 2022-06-09
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-13 12:00
Po zmianie:
2022-06-21 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-13 12:15
Po zmianie:
2022-06-21 09:15
branża Budowlana - obiekty, Drogownictwo, Projektowanie
podbranża obiekty inne, drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt budowlany, projekt drogowy
kody CPV 45000000, 45100000, 45111291, 45112710, 45223000, 45231000, 45232150, 45233200, 45233220, 45233250, 45316110, 71000000, 71221000, 71222000, 71240000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty inne , drogi, ulice, autostrady, obwodnice , projekt budowlany , projekt drogowy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9024200 2022-07-21
godz. 14:30
URZĄD GMINY KOMPRACHCICE REMONTY NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KOMPRACHCICE
9014997 2022-07-22
godz. 08:00
URZĄD MIASTA GNIEZNO 1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa ulicy Gdańskiej na odc. od Ronda Jacka Kaczmarskiego do Ronda Winiary w Gnieźnie, w zakresie wykonania ścieżki rowerowej na działce nr 2/9 a...
9014024 2022-07-22
godz. 10:00
URZĄD MIASTA ŁEBA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Łebie. 2. Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej pn. „BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. Bałtyckiej w Łe...
9003589 2022-07-25
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Współpraca z drogowcem Pracownia projektowa z Wroclawia zleci wykonanie projektu parkingu przed budynkiem handlowo-usługowym, określenie spadkow terenu. Zainteresowanych współpracą p...
9002535 2022-07-28
godz. 11:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbiórka starych i budowa nowych wiaduktów nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 536 w m. Iława km 1+273 i 1+360 Numer r...
9015030 2022-08-01
godz. 09:00
SIM MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 10: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach w m. Rabka - Zdrój” Numer ...
9024790 2022-08-05
godz. 08:00
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Modernizacja i budowa infrastruktury drogowo-mostowej: budowa mostu na ul. Kamiennej, budowa i modernizacja chodników oraz oświetlenia w Nowym Sączu Numer referencyjny: 271.2.15.2022 Prze...
9024789 2022-08-08
godz. 12:00
MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Rewitalizacja obszaru Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu - budowa strefy parkingowej w obrębie strefy Carnall w ramach projektu Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Gór...
9024402 2022-08-08
godz. 23:59
ELEMENTAL HOLDING S.A "Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu” Przedmiotem nin...
9021312 2022-08-09
godz. 11:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Lutcza – w. Domaradz (z węzłem) dł. ok. 6,43 km Numer referencyjny: O.RZ.D-3.2410.6.2022 Zaprojektowanie i budowa drogi ekspres...