Przetarg 9956255 - Rewitalizacja Parku im. Jarosława Dąbrowskiego w...

   
Analizuj Zamówienie 9956255 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-21
przedmiot ogłoszenia
Rewitalizacja Parku im. Jarosława Dąbrowskiego w Ciechanowie

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu rewital
izacji parku im. Jarosława Dąbrowskiego w Ciechanowie wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego jako „historyczne założenie urbanistyczne śródmieścia miasta Ciechanowa wraz z warstwą kulturową” pod nr A-259 oraz „Założenia zieleni miejskiej w Ciechanowie: park przy Farskiej Górze, park przy kościele poaugustiańskim oraz ciąg spacerowy nad Łydynią”, pod nr A-229, zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (decyzja Nr 210/DC/2023 z dn. 28 kwietnia 2023 r.)Projekt zakłada stworzenie nowych nasadzeń w celu wzbogacenia szaty roślinnej, a w szczególności nasadzeń uzupełniających drzew, wprowadzenie ozdobnych gatunków krzewów i bylin, a także ukształtowanie runa parkowego poprzez zastosowanie roślin okrywowych i zadarniających. Dodatkowo wykonana zostanie rewaloryzacja kolistego klombu oraz wprowadzone zostaną dodatkowe elementy małej architektury ogrodowej. Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych prac został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ.

WZP.271.1.26.2023
branża Budowlana - obiekty, Tereny zielone
podbranża obiekty zabytkowe, zieleń
kody CPV 43325000, 45112710, 45112711, 77211600, 77310000, 77315000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty zabytkowe , zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10104863 2023-12-05
godz. 10:00
URZĄD MIASTA ZŁOTY STOK „Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku.” Przedmiotem zamówienia jest: - w...
10101750 2023-12-05
godz. 11:00
AQUAPARK POLKOWICE REGIONALNE CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE S.A. Kompleksowa usługa utrzymania czystości w obiekcie oraz usługa utrzymania zieleni i odśnieżania dróg, parkingów, chodników, ciągów komunikacyjnych na terenach przyległych do obiektu. Przedm...
10099596 2023-12-06
godz. 10:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W HRUBIESZOWIE Sprzedaż drzew na pniu rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie
10115175 2023-12-08
godz. 09:00
CENTRUM USŁUG TURYSTYCZNYCH I KOMUNALNYCH W CIĘŻKOWICACH UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ NA TERENIE GMINY CIĘŻKOWICE W ROKU 2024 Część 1: CZĘŚĆ I – „UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE PARKU ZDROJOWEGO W CIĘŻKO...
10100696 2023-12-08
godz. 10:00
URZĄD MIASTA KALISZ Budowa placu rekreacyjnego dla psów przy ul. Armii Krajowej w Kaliszu 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie placu rekreacyjnego dla psów przy ul. Armii Krajowe...
10125666 2023-12-08
godz. 11:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. GEN. SIKORSKIEGO Wykonanie pielęgnacyjnego cięcia łącznie 60 sztuk drzew (liściastych i iglastych) oraz krzewów (1 lokalizacja) na terenie osiedla Sikorskiego w rejonie ulic Topazowa 26, Piłsudskiego 1, 3, 5...
10116567 2023-12-14
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY GÓRA ,, Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Poprawa stanu technicznego kapliczki w m. Sławęcice,, Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach ...
10086789 2023-12-15
godz. 00:00
URZĄD GMINY NAREWKA Prace remontowe przy budynku kaplicy polegające na: 1) pracach zewnętrznych: a) renowacji: podmurówki, stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, b) wymianie: pokrycia dachowego wraz z obróbkami...
9546988 2023-12-29
godz. 10:00
URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE Inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu zabytkowych budynków oraz ich adaptacja ...
10089451 2024-03-18
godz. 10:00
URZĄD GMINY WAŁBRZYCH „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 11 w Wałbrzychu wraz z zagospodarowaniem terenu” 1. Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizac...