Przetarg 9956255 - Rewitalizacja Parku im. Jarosława Dąbrowskiego w...

   
Analizuj Zamówienie 9956255 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-21
przedmiot ogłoszenia
Rewitalizacja Parku im. Jarosława Dąbrowskiego w Ciechanowie

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu rewital
izacji parku im. Jarosława Dąbrowskiego w Ciechanowie wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego jako „historyczne założenie urbanistyczne śródmieścia miasta Ciechanowa wraz z warstwą kulturową” pod nr A-259 oraz „Założenia zieleni miejskiej w Ciechanowie: park przy Farskiej Górze, park przy kościele poaugustiańskim oraz ciąg spacerowy nad Łydynią”, pod nr A-229, zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (decyzja Nr 210/DC/2023 z dn. 28 kwietnia 2023 r.)Projekt zakłada stworzenie nowych nasadzeń w celu wzbogacenia szaty roślinnej, a w szczególności nasadzeń uzupełniających drzew, wprowadzenie ozdobnych gatunków krzewów i bylin, a także ukształtowanie runa parkowego poprzez zastosowanie roślin okrywowych i zadarniających. Dodatkowo wykonana zostanie rewaloryzacja kolistego klombu oraz wprowadzone zostaną dodatkowe elementy małej architektury ogrodowej. Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych prac został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ.

WZP.271.1.26.2023
branża Budowlana - obiekty, Tereny zielone
podbranża obiekty zabytkowe, zieleń
kody CPV 43325000, 45112710, 45112711, 77211600, 77310000, 77315000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty zabytkowe , zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10543532 2024-06-05
godz. 09:30
Łódzkie Wykonanie błękitno-zielonej infrastruktury (BGI) przy budynkach Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ przy ul. Pomorskiej 141/143 i ul. Banacha 12/16 w Łodzi – w formule zaprojek...
10550058 2024-06-07
godz. 10:00
Mazowieckie SVA/W/J/4620-9/2024: Wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowym wykonaniu ścian memorialnych (napisy + bonie) – „Budowa Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie Przedmiotem za...
10550805 2024-06-07
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenie usług utrzymania czystości terenów i budynków w kompleksach wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w roku 2024 Część 1: Przedmiotem zamówien...
10513441 2024-06-07
godz. 15:00
Pomorskie Wykonanie usługi fumigacji kościoła pw. św. Marcina Biskupa w ramach zadania pn. Remont kościoła p.w. św. Marcina Biskupa z Tours w Gwieździnie dofinansowanego z Rządowego Programu ...
10513669 2024-06-10
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Renowacja muru ogrodzeniowego Klasztoru i Kościoła w Trutowie wraz z modernizacją kotłowni.
10531467 2024-06-14
godz. 09:00
Dolnośląskie Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 33 w Niemczy Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zmówienia jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku oraz remont elewacji f...
10537612 2024-06-16
godz. 14:00
Lubuskie Prace projektowe i konserwatorskie przy elewacji, wnętrzu i wyposażeniu Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubniewicach-etap I
10538567 2024-06-17
godz. 09:00
Mazowieckie Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane na terenie kościoła parafii Św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku. Prace należy wykonać zgodnie z: - Decyzją MWKZ nr 422/DC/2023 z...
10529644 2024-06-17
godz. 10:00
Pomorskie Przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Osowie
10531468 2024-06-18
godz. 12:00
Łódzkie Konserwacja polichromii, sztukaterii, zabytków ruchomych w prezbiterium kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP i Podwyższenia Św. Krzyża w Ozorkowie, malatura kościoła