Przetarg 8935905 - Renowacja metodą bezwykopową kanalizacji deszczowej w...

   
Analizuj Zamówienie 8935905 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-27
przedmiot ogłoszenia
Renowacja metodą bezwykopową kanalizacji deszczowej w Alejach 11 Listopada w ramach zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie wód
opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I Kontrakt X

Przedmiotem postępowania jest wykonanie i odbiór robót budowlanych polegających na renowacji czynnej technologicznie sieci kanalizacyjnej w Gorzowie Wlkp. metodą cipp rękawa filcowego bądź z włókna szklanego, utwardzonego promieniami UV, nasączonego żywicami poliestrowymi.Długość sieci kanalizacyjnej do renowacji: ok. 581 mb, zgodnie z arkuszami map (trzy mapy zasadnicze przebiegu kanalizacji deszczowej do renowacji).Szczegółowy zakres i opis robót do wykonania i technologię robót określa w szczególności „Opis Remontu” stworzony przez Zamawiającego „Renowacja metodą bezwykopową kanalizacji deszczowej w Alejach 11-go Listopada) – Roboty budowlane realizowane w ramach Kontraktu X. Przedmiotowy Opis Remontu wraz z pozostałą dokumentacją techniczną zawarte są w Części II SWZ.

BZP.271.25.2022.IKP


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00199932/01 z dnia: 2022-06-08
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00032762/03/P
Po zmianie:
2022/BZP 00032762/04/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-14 09:30
Po zmianie:
2022-06-22 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-14 09:50
Po zmianie:
2022-06-22 09:50
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-13
Po zmianie:
2022-07-21UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00214092/01 z dnia: 2022-06-20
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-22 09:30
Po zmianie:
2022-06-24 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-22 09:50
Po zmianie:
2022-06-24 09:50
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-21
Po zmianie:
2022-07-23
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne
kody CPV 45220000, 45232400, 45453000, 45453100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9021807 2022-07-12
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego, od opracowania dokumentacji technicznej po wykonawstwo.
9009406 2022-07-14
godz. 12:00
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PSARACH ZGK/258/2022 Budowa kolektora ściekowego łączącego Gminę Psary z Gminą Wojkowice PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
9006089 2022-07-15
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY MORDY 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy” 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje budowę mechaniczno-bio...
9011414 2022-07-15
godz. 12:00
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. Zapytanie o informację (RFI) - Odtworzenie głównej pompowni ścieków przemysłowo-opadowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra Zamawiający, PGE Górnictwo i Energetyka K...
9014289 2022-07-19
godz. 09:00
URZĄD GMINY DŁUTÓW Budowa parkingu dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Polna Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie parkingu dla samochodów i ro...
9011453 2022-07-19
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ Poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego położonego w Kuźnicy Warężyńskiej 7 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacj...
9017708 2022-07-19
godz. 10:00
URZĄD MIASTA BOCHNIA 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zadanie pn.: Przebudowa ul. Gazaris od Placu Bolesława Wstydliwego do Placu Gazaris2. Zadanie obejmuje rozbudowę sieci k...
9020629 2022-07-20
godz. 09:00
WĘGLOKOKS KRAJ SP. Z O.O. ODDZIAŁ KWK BOBREK-PIEKARY Dostawa oraz uruchomienie systemu sterowania, wizualizacji, pomiaru parametrów przepływu i regulacji dopływu wody w pompowni przy Przekopie nr 107 dla Węglokoks Kraj S.A. KWK,,Bobrek - P...
8996605 2022-07-31
godz. 00:00
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW-OKRĘG ŚLĄSKI Wykonanie instalacji wodnej na terenie ogrodu ROD Aronia w Tychach ul Świerczyniecka
8974561 2022-08-10
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wykonanie drenażu na zabudowanej działce Zlecę wykonanie drenazu na zabudowanej działce wraz ze zrobieniem studni kanalizacyjnej w drodze. Z jednej strony domu polozona jest kostka. Il...