Przetarg 10277779 - Remonty nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Lubina. ...

   
Analizuj Zamówienie 10277779 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-22
przedmiot ogłoszenia
Remonty nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Lubina.

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg i ulic na terenie miasta Lubi
na, który obejmować będzie:a) remonty cząstkowe nawierzchni drogowych o powierzchni naprawianej do 5 m2 i powyżej 5 m2b) przywracanie cech użytkowych nawierzchni drogowych poprzez m.in. uszorstnianie nawierzchni, powierzchniowe utrwalenie itp.,c) wzmocnienie nawierzchni nowymi warstwami oraz przez wymianę warstw (frezowanie i układanie nowych warstw nawierzchni),d) regulację pionową wbudowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego,e) inne roboty niewymienione wyżej, a wynikające z utrzymania interwencyjnego mającego charakter działania awaryjnego,

BZP.271.1.9.2024
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10432539 2024-04-29
godz. 09:00
Pomorskie Budowa wiat na stadionie w Główczycach. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie wiat oraz utwardzenia terenu pod wiatami na stadionie w Główczycach. ZP.2...
10432212 2024-04-29
godz. 09:00
Pomorskie Część 1: CZĘŚĆ I: „Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk – etap I”.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:1.1. Budowa oświetlenia w ul. Dworcowej w Czersku.1.1.1. Budow...
10433331 2024-04-29
godz. 09:00
Małopolskie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest „MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY CIĘŻKOWICE”.CZĘŚĆ I - MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH.1) drog...
10432157 2024-04-29
godz. 10:00
Dolnośląskie Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lwówek Śląski rejon ul. Wojska Polskiego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:  budowa sieci wodociągowej z rur PE225x13...
10402623 2024-04-29
godz. 23:59
Łódzkie cersanit / opoczno / naprawa nawierzchni bitumicznej
10442111 2024-04-30
godz. 09:00
Małopolskie Remont drogi powiatowej nr 1341K relacji Ilkowice - Łęg Tarnowski - Lisa Góra w km: 10+500 - 10+950 w miejscowości Lisia Góra.
10432226 2024-04-30
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik” w Sosnowie 2. Pozycja w planie postępowań na 2024 rok: 1.1.33. Źródła finansowania zamówi...
10395691 2024-05-06
godz. 11:00
Podlaskie Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży Przedmiotem zamówienia jest budowa bulwarów tj. zagospodarowanie terenów nadrzecznych, zlokalizowanych na lewym brzegu rzeki Narew. Zakres inwestyc...
10447120 2024-05-07
godz. 09:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania pn.: „Budowa drogi w miejscowości Boroszewo (dz. nr 167)”. Teren budowy zlokalizowany jest w miejscowości Boroszewo na dzia...
10344856 2024-05-24
godz. 09:00
Podlaskie Roboty budowlane związane z „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska - etap I” Roboty budowlane związane z„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska - etap I” ...