Przetarg 7532104 - Remonty i konserwacje budynków w Zgierzu , Tomaszowie...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7532104 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-12
przedmiot ogłoszenia
Remonty i konserwacje budynków w Zgierzu , Tomaszowie Mazowieckim , Skierniewicach , Gałkówku i Nowym Glinniku
Numer referency
jny: 64/ZP/20

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane :
Zadanie 1 Remont budynku nr 24 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Zgierzu ul. Konstantynowska 85 , 95 - 100 Zgierz
Zadanie 2 Remont budynku nr 19 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Tomaszowie Mazowieckim ul. Józefa Piłsudskiego 72 , 97 - 200 Tomaszów Mazowiecki
Zadanie 3 Konserwacja budynku nr 52 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Skierniewicach ul. Stefana Batorego 64 , 96 – 100 Skierniewice
Zadanie 4 Konserwacja placu magazynowego zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Gałkówku ul. Łódzka 26 , 95 - 041 Gałkówek
Zadanie 5 Konserwacja ogrodzenia GCA zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Nowym Glinniku Jednostka Wojskowa 4392 , 97 - 217 gm. Lubochnia
Zadanie 6 Konserwacja ścianki wspinaczkowej zlokalizowanej w kompleksie wojskowym w Nowym Glinniku Jednostka Wojskowa 4392 , 97 - 217 gm. Lubochnia
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz lokalizację obiektu określają przedmiary robót ślepe kosztorysy ( tj. przygotowane przez inwestora wykaz i opis robót , których wartość określa potencjalny wykonawca ) w formacie ath oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB stanowiące załączniki nr 1 - 12 do SIWZ.
3.Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przedmiarem robót ślepymi kosztorysami ( tj. przygotowanymi przez inwestora wykazem i opis robót , których wartość określa potencjalny wykonawca ) w formacie ath oraz Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót opracowanymi w załącznikach nr 1 - 12 do SIWZ i wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 Remont budynku nr 24 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Zgierzu ul. Konstantynowska 85 , 95 - 100 Zgierz
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Zadanie 1 Remont budynku nr 24 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Zgierzu ul. Konstantynowska 85 , 95 - 100 Zgierz 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz lokalizację obiektu określają przedmiary robót ślepe kosztorysy ( tj. przygotowane przez inwestora wykaz i opis robót , których wartość określa potencjalny wykonawca ) w formacie ath oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB stanowiące załączniki nr 1 - 2 do SIWZ. 3.Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przedmiarem robót ślepymi kosztorysami ( tj. przygotowanymi przez inwestora wykazem i opis robót , których wartość określa potencjalny wykonawca ) w formacie ath oraz Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót opracowanymi w załącznikach nr 1 - 2 do SIWZ i wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2 Remont budynku nr 19 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Tomaszowie Mazowieckim ul. Józefa Piłsudskiego 72 , 97 - 200 Tomaszów Mazowiecki
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Zadanie 2 Remont budynku nr 19 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Tomaszowie Mazowieckim ul. Józefa Piłsudskiego 72 , 97 - 200 Tomaszów Mazowiecki 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz lokalizację obiektu określają przedmiary robót ślepe kosztorysy ( tj. przygotowane przez inwestora wykaz i opis robót , których wartość określa potencjalny wykonawca ) w formacie ath oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB stanowiące załączniki nr 3 - 4 do SIWZ. 3.Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przedmiarem robót ślepymi kosztorysami ( tj. przygotowanymi przez inwestora wykazem i opis robót , których wartość określa potencjalny wykonawca ) w formacie ath oraz Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót opracowanymi w załącznikach nr 3 - 4 do SIWZ i wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3 Konserwacja budynku nr 52 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Skierniewicach ul. Stefana Batorego 64 , 96 – 100 Skierniewice
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Zadanie 3 Konserwacja budynku nr 52 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Skierniewicach ul. Stefana Batorego 64 , 96 – 100 Skierniewice 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz lokalizację obiektu określają przedmiary robót ślepe kosztorysy ( tj. przygotowane przez inwestora wykaz i opis robót , których wartość określa potencjalny wykonawca ) w formacie ath oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB stanowiące załączniki nr 5 - 6 do SIWZ. 3.Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przedmiarem robót ślepymi kosztorysami ( tj. przygotowanymi przez inwestora wykazem i opis robót , których wartość określa potencjalny wykonawca ) w formacie ath oraz Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót opracowanymi w załącznikach nr 5 - 6 do SIWZ i wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4 Konserwacja placu magazynowego zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Gałkówku ul. Łódzka 26 , 95 - 041 Gałkówek
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Zadanie 4 Konserwacja placu magazynowego zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Gałkówku ul. Łódzka 26 , 95 - 041 Gałkówek 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz lokalizację obiektu określają przedmiary robót ślepe kosztorysy ( tj. przygotowane przez inwestora wykaz i opis robót , których wartość określa potencjalny wykonawca ) w formacie ath oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB stanowiące załączniki nr 7 - 8 do SIWZ. 3.Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przedmiarem robót ślepymi kosztorysami ( tj. przygotowanymi przez inwestora wykazem i opis robót , których wartość określa potencjalny wykonawca ) w formacie ath oraz Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót opracowanymi w załącznikach nr 7 - 8 do SIWZ i wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie 5 Konserwacja ogrodzenia GCA zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Nowym Glinniku Jednostka Wojskowa 4392 , 97 - 217 gm. Lubochnia
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Zadanie 5 Konserwacja ogrodzenia GCA zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Nowym Glinniku Jednostka Wojskowa 4392 , 97 - 217 gm. Lubochnia 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz lokalizację obiektu określają przedmiary robót ślepe kosztorysy ( tj. przygotowane przez inwestora wykaz i opis robót , których wartość określa potencjalny wykonawca ) w formacie ath oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB stanowiące załączniki nr 9 - 10 do SIWZ. 3.Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przedmiarem robót ślepymi kosztorysami ( tj. przygotowanymi przez inwestora wykazem i opis robót , których wartość określa potencjalny wykonawca ) w formacie ath oraz Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót opracowanymi w załącznikach nr 9 - 10 do SIWZ i wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

Część nr: 6 Nazwa: Zadanie 6 Konserwacja ścianki wspinaczkowej zlokalizowanej w kompleksie wojskowym w Nowym Glinniku Jednostka Wojskowa 4392 , 97 - 217 gm. Lubochnia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Zadanie 6 Konserwacja ścianki wspinaczkowej zlokalizowanej w kompleksie wojskowym w Nowym Glinniku Jednostka Wojskowa 4392 , 97 - 217 gm. Lubochnia 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz lokalizację obiektu określają przedmiary robót ślepe kosztorysy ( tj. przygotowane przez inwestora wykaz i opis robót , których wartość określa potencjalny wykonawca ) w formacie ath oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB stanowiące załączniki nr 11 - 12 do SIWZ. 3.Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przedmiarem robót ślepymi kosztorysami ( tj. przygotowanymi przez inwestora wykazem i opis robót , których wartość określa potencjalny wykonawca ) w formacie ath oraz Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót opracowanymi w załącznikach nr 11 - 12 do SIWZ i wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Drogownictwo, Elewacje, termomodernizacje, Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie, drogi, ulice, autostrady, obwodnice, elewacje, ogrodzenia, konstrukcje inne
kody CPV 45000000, 45112700, 45211310, 45233220, 45233260, 45261000, 45261100, 45261900, 45262300, 45262600, 45262690, 45320000, 45340000, 45410000, 45421100, 45431000, 45442100, 45442300, 45443000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się