Przetarg 8364975 - Remont, wzmocnienie i zabezpieczenie elementów pałacu,...

   
Analizuj Zamówienie 8364975 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-08-31
przedmiot ogłoszenia
Remont, wzmocnienie i zabezpieczenie elementów pałacu, znajdującego się na działce nr 14/25 obręb Luboszyce II

Przedmiote
m zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie, wzmocnieniu izabezpieczeniu elementów pałacu w m. Luboszyce gm. Gubin, działka nr 14/25, obrębewidencyjny 0023 Luboszyce, jednostka ewidencyjna 080205_2 – Gmina Gubin ]) wpisanego dorejestru zabytków pod nr 467, zwane dalej Zadaniem, realizowanego na podstawie pozwoleniana budowę nr 88/2020 z dnia 28.02.2020 r. (decyzja Starosty Krośnieńskiego znak: BSD.6740.60.2020) oraz decyzji Lubuskiego Konserwatora Zabytków z 05.02.2020 r.(ZN.514.11.2019 [Gub]), zgodnie z zakresem robót w zespole pałacowym, dokumentacją, projektową, przedmiarem prac, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

GOR.WOP.260.30.2021
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty zabytkowe
kody CPV 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się