Przetarg 7442030 - Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych im....

   
Analizuj Zamówienie 7442030
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-04-22
przedmiot ogłoszenia
Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku
Numer referencyjny: Znak sp
rawy: 26.2.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest remont sali gimnastycznej zlokalizowanej w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku przy ul. Stołecznej 21.
2. Zakres prac obejmuje:
- wymianę podłogi w sali gimnastycznej na podłogę sportową powierzchniowo sprężystą z nawierzchnią drewnianą, atestowaną;
- malowanie linii boiska do siatkówki i koszykówki farbami o wysokiej odporności na ścieranie;
- wymianę słupków do siatkówki wraz z kompletem tulei na zestawy atestowane wraz z wykonaniem fundamentów pod te słupki.
3. Remont dotyczy prac wewnątrz budynku, bez ingerencji w konstrukcję nośną budynku oraz nie powoduje zmian w sposobie zagospodarowania terenu i w związku z tym nie jest objęte obowiązkiem uzyskania przez Inwestora decyzji pozwolenia na budowę.
4. Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540076130-N-2020 z dnia: 2020-05-06
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:
data zakończenia: 2020-07-31
W ogłoszeniu powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:
2 miesiące od dnia podpisania umowy


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert:
Data: 2020-05-08, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert:
Data: 2020-07-08, godzina: 13:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540119572-N-2020 z dnia: 2020-07-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert: Data: 2020-07-08, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert: Data: 2020-09-08, godzina: 13:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540169102-N-2020 z dnia: 2020-09-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert: Data: 2020-09-08, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert: Data: 2020-11-10, godzina: 13:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540222701-N-2020 z dnia: 2020-11-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert: Data: 2020-11-10, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert: Data: 2020-12-08, godzina: 13:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540534891-N-2020 z dnia: 2020-12-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert: Data: 2020-12-08, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert: Data: 2021-01-15, godzina: 13:00

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540401392-N-2021 z dnia: 2021-01-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert: Data: 2021-01-15, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert: Data: 2021-03-15, godzina: 13:00

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540422338-N-2021 z dnia: 2021-03-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert: Data: 2021-03-15, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert: Data: 2021-06-21, godzina: 13:00
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
kody CPV 45214220, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się