Zlecenie 10265771 - Remont rozdzielnic elektrycznych w ORLEN Oil Sp. z o.o....

   
Zamówienie 10265771 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2024-02-16
przedmiot zlecenia
Remont rozdzielnic elektrycznych w ORLEN Oil Sp. z o.o. Zakład w Czechowicach - Dziedzicach.

Szanowni Państwo, Spółka ORLEN OIL
z siedzibą w Gdańsku, należąca do Grupy Kapitałowej ORLEN, wiodący producent środków smarnych zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest Remont 3szt. rozdzielnic elektrycznych w ORLEN Oil Sp. z o.o. Zakład w Czechowicach - Dziedzicach. Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami: Janusz Soczek (zakres techniczny) Numer telefonu: 505 050 096 E-mail: janusz.soczek@orlenoil.pl Dawid Łubian (kwestie handlowe) Numer telefonu: 501 373 535 E-mail dawid.lubian@orlenoil.pl Orlen Oil Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy/ złożenia zamówienia z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy/zamówienia może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Orlen Oil Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art.66 i n. k.c Z poważaniem Dawid Łubian
branża Energoelektryczna
podbranża urządzenia, materiały
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, materiały

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10449380 2024-04-23
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Latarka aluminiowa MINI FLASHLIGHT 9 LED wodoodporna szt. 10
10455882 2024-04-23
godz. 09:33
Dolnośląskie ABB CEWKA PODNAPIĘCIOWA UVR ORAZ NAPED DO EMAX 2 Lokalizacja 59-101 Polkowice
10464817 2024-04-23
godz. 12:00
Dolnośląskie CEWKA 35125109 HAP FLUCOM CB4P-24K Lokalizacja 59-101 Polkowice
10457845 2024-04-23
godz. 13:00
Dolnośląskie REGULATOR NAPIĘCIA MGX1673 MAHLE Lokalizacja 59-101 Polkowice
10380332 2024-04-26
godz. 10:00
Wielkopolskie Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie 20 gmin w podziale na 20 Części 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia drogowego polegająca na wymianie opraw niee...
10462918 2024-04-29
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa testera zabezpieczeń średniego napięcia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa przenośnego, fabrycznie nowego (nieużywanego) i wolnego od wad prawnych i fizycznych...
10440036 2024-04-30
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa monobloków i iskierników Zamawiający ogłasza kwalifikację Dostawców o dopuszczenie do udziału w Dynamicznego Systemu Zakupów na dostawę monobloków i iskierników.
10465447 2024-05-07
godz. 09:00
Mazowieckie Sukcesywna dostawa złączy kablowych, złączy kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych
10433220 2024-05-16
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest dostawa UPS-ów i agregatów prądotwórczych do systemu zasilania gwarantowanego klimatyzacji precyzyjnej.
10446896 2024-05-20
godz. 10:00
Mazowieckie Część 1 - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i jej dystrybucja do obiektów zamawiającego w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2027 roku. 1. Zamówienie dotyczy dwóch grup taryf...