Przetarg 7481146 - Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7481146 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-14
przedmiot ogłoszenia
Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wł
ochy m.st. Warszawy: lokal nr 21 w budynku przy ul. Chrobrego 7, lokal nr 2 w budynku przy ul. Astronautów 15, lokal nr 62 w budynku przy ul. Drzewieckiego 3, lokal nr 24 w budynku przy ul. 1 Sierpnia 36.
Numer referencyjny: PZ.26.2.5.2020

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi realizacje nw. robót:
• odbicie odparzonych tynków wewnętrznych,
• skasowanie zacieków i wykwitów na ścianach i sufitach,
• skucie glazury,
• rozebranie elementów zabudowy (pawlacze, szafy wnękowe) lub naprawa,
• rozebranie boazerii,
• rozbiórka ścian ( bez względu na rodzaj zastosowanego materiału)
• skucie nierówności betonu z posadzek
• zerwanie tapet i innych okładzin ściennych
• skucie nierówności betonu z posadzek
• zerwanie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokołami
• zerwanie posadzek z masy lastrykowej wraz z cokolikami
• zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych wraz z listwami
• zerwanie paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi
• zerwanie posadzek z deszczułek wraz z listwami przypodłogowymi
• zerwanie podłóg drewnianych wraz z warstwami wypełnienia – polepy,
• wykucie kołków, gwoździ , haków
• demontaż obudowy wanien bez względu na rodzaj zabudowy
• wykucie ościeżnic drewnianych lub stalowych wraz z obróbką ościeży
• wymiana lub montaż drzwi wejściowych wraz z obróbką obsadzenia
• wymiana lub montaż progów drzwiowych
• wymiana lub montaż wizjera i numeru lokalu w drzwiach wejściowych,
• wymiana lub montaż drzwi wewnętrznych wraz z obróbką obsadzenia
• wymiana lub montaż okuć drzwiowych tj. zamków, klamek z szyldami, zawiasów
• zamontowanie skrzydeł drzwiowych do istniejącej ościeżnicy.
• dopasowanie, regulacja stolarki drzwiowej i okiennej,
• wymiana lub dorobienie klucza do drzwi lub skrzynki pocztowej - każdorazowo
• wymiana lub montaż stolarki okiennej, naświetli wraz z obróbką obsadzenia
• regulacja i dopasowanie stolarki okiennej z wymianą lub zamontowaniem okuć
okiennych
• montaż nawiewników okiennych,
• wymiana lub naprawa podokienników wewnętrznych ,
• wymiana zewnętrznych obróbek blacharskich stolarki okiennej
• wymiana kratek wentylacyjnych,
• wykonanie nowych posadzek cementowych lub naprawa
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek,
• wykonanie izolacji cieplnej posadzek ze styropianu twardego,
• ułożenie płyt OSB pod warstwę wierzchnią podług
• wykonanie warstw wyrównawczych samopoziomujących pod podsadzki
• ułożenie paneli podłogowych na podkładzie z pianki i folii,
• wymiana lub ułożenie wykładziny PCV
• montaż listew aluminiowych na połączeniach posadzek
• wymiana lub uzupełnienie listew przypodłogowych,
• obmurowanie (ustabilizowanie) wanny z wykonaniem warstwy zmywalnej z glazury
oraz montażem drzwiczek rewizyjnych,
• ułożenie, wymiana lub uzupełnienie płytek z glazury i terakoty wraz z cokolikami wraz
z przygotowaniem podłoża pod płytki ceramiczne,
• ułożenie pasów technologicznych z płytek glazury w 2-3 rzędach w kuchni i łazience
wraz z listwami wykończeniowymi PCV,
• wymiana, uzupełnienie lub naprawa posadzek lastrykowych, posadzek z parkietu,
• cyklinowanie podłóg drewnianych z lakierowaniem
• uzupełnienie, naprawa lub położenie nowych tynków wewnętrznych kat III,
• zamurowania, zabetonowania istniejących otworów, przebić na ścianach i stropach
wraz z otynkowaniem
• zamurowania bruzd pionowych lub poziomych wraz z otynkowaniem
• przemurowania ścianek i nadproży (wewnętrzna stolarka drzwiowa )
• wykonanie ścianek działowych (cegła, pustak ceramiczny, lub płyta GK na stelażu
z wypełnieniem wełną)
• wykonanie nowych ekranów instalacji wod-kan z GK wraz konstrukcja stalowa
z drzwiczkami metalowymi lub plastikowymi,
• wykonanie obudowy wanien ścianką gr. 1/4c otynkowaną pomalowaną farbą olejną
z drzwiczkami rewizyjnymi lub płytą GK pomalowaną z drzwiczkami,
• przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem
nierówności
• ługowanie farby olejnej z tynków lamperii
• przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zerwaniem
tapet,
• gruntowanie i malowanie pomieszczeń farbą emulsyjną,
• malowanie farbą olejną lamperii ze szpachlowaniem (pomieszczenia kuchni.
wc. łazienki)
• malowanie farbą olejną grzejników i rur instalacji sanitarnych,
• malowanie farbą olejna stolarki drzwiowej i innych elementów drewnianych
tj. podokienników wewnętrznych, wbudowanych szaf, pawlaczy,
• malowanie farbą olejną stolarki okiennej
• malowanie farbą olejną innych drobnych elementów metalowych
• wymiana szyb lub płyt plexi w stolarce drzwiowej i stolarce okiennej
• zabezpieczenie posadzek folią polietylenową
• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią polietylenową
• mycie stolarki okiennej, drzwiowej i świetlików
• mycie podłóg bez względu na rodzaj warstwy wierzchniej posadzek
• mycie parapetów wewnętrznych
• mycie wyposażenia po robotach malarskich,
• wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją
• sprawdzenie wraz z ewentualnym udrożnieniem (udrożnienie w budynkach 100%
własności m.st. Warszawy) potwierdzone pozytywną opinią kominiarską,
• dokumentacja powykonawcza w formie inwentaryzacji budowlanej lokalu.
• inne roboty towarzyszące, pomocnicze oraz wynikającymi z technologii wykonania
podstawowych robót budowlanych.

Szczegółowe dane określające zakres prac remontowych lokali znajdują się
w przedmiarach robót dla poszczególnych lokali.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
kody CPV 45000000, 45310000, 45330000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się