Przetarg 10117248 - Remont parkingu wielopoziomowego P1 na Lotnisku Chopina w...

   
Analizuj Zamówienie 10117248 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-11-29
przedmiot ogłoszenia
Remont parkingu wielopoziomowego P1 na Lotnisku Chopina w Warszawie Numer referencyjny: 301/PN/ZP/TLLZP/23
Przedmiot Umowy obejmu
je w szczególności opracowanie Dokumentacji Projektowej oraz wykonanie robót budowlanych a w tym:
1) Opracowanie projektu koncepcyjnego wielobranżowego, a następnie projektu budowlanego (o ile będzie wymagany)
2) Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego uwzględniającego etapowanie i podział prac wraz ze specyfikacjami technicznymi oraz wszelkich projektów warsztatowych NIEzbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy
3) Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego wniosku o rozpoczęcie realizacji robót budowlanych do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (o ile będzie wymagane pozwolenie na budowę)
4) Rozebranie istniejącej konstrukcji górnej płyty parkingu wielopoziomowego P1 (poziomy 6 i 7 wraz z pochylniami i zjazdami) wraz ze wszystkimi warstwami nawierzchniowymi i izolacyjnymi oraz zainstalowanymi do NIEj elementami, urządzeniami.
5) Demontaż i utylizacja instalacji w tym zamontowanych do spodu górnego poziomu parkingu.
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania remontowego w formule projektuj i buduj pn. "remont górnej płyty (poziom 6 i 7) wraz z towarzyszącym remontem poziomów 4 i 5 oraz elewacji parkingu wielopoziomowego P1 położonego na terenie Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie" Parking posadowiony jest na działce ewidencyjnej nr: 16/2, obręb 2-06-07 woj. mazowieckie, m.st. Warszawy
branża Budowlana - obiekty, Drogownictwo
podbranża obiekty użyteczności publicznej, drogi, ulice, autostrady, obwodnice, lotniska, lądowiska
kody CPV 45000000, 45223300, 45310000, 45332300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej , drogi, ulice, autostrady, obwodnice , lotniska, lądowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10272483 2024-03-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odcinku Olbrachtówko - Zalewo - Etap I Inwestycja położona jest w obrębie drogi powiatowej 1307N Susz-Jerzwa...
10276904 2024-03-08
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie ZP.271.3.2024 Budowa stadionu i zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Pruszczu oraz rozbudowa Sali gimnastycznej w Serocku Część 1: Część I: Budowa „stadionu” w Pruszczu w ...
10278145 2024-03-08
godz. 10:00
Świętokrzyskie Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego – 2024 rok. Część 1: Bieżąca konserwacja dróg powiatowych na terenie ObwoduDrogowego ...
10276252 2024-03-08
godz. 11:30
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie remontów bieżących nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych, dojazdów, chodników, schodów terenowych, placów i parkingów na terenie zarząd...
10278778 2024-03-12
godz. 10:00
Śląskie Przebudowa dróg na terenie gminy Pilchowice 1. W ramach inwestycji planuje się przebudowę 12 odcinków dróg na terenie Gminy Pilchowice: 1) przebudowa drogi gminnej ul. Olchowej w Żern...
10271496 2024-03-12
godz. 10:00
Wielkopolskie 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na: Modernizacja drogi powiatowej nr 5316P Strzyżew - Mikstat:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w:(1...
10254872 2024-03-13
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta w Toruniu Przedmiotem zamówienia jest przebudowa DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul...
10253792 2024-03-13
godz. 12:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlano-instalacyjnych dotyczących przebudowy części pomieszczeń II piętra CM AK5 na potrzeby Pracowni Endoskopii. 2. Miejscem realiz...
10252972 2024-03-18
godz. 14:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku SzkołyPodstawowej zlokalizowanej w Jagatowie przy ul. Żurawiej dz. 154/20 obręb Jagatowo gmina ...
9488581 2024-06-30
godz. 23:59
Mazowieckie Odtwarzanie nawierzchni dróg, ścieżek rowerowych i chodników uszkodzonych w trakcie inwestycji, remontów i usuwania awarii sieci wodociągowej realizowanych systemem gospodarczym