Zlecenie 7475095 - Remont obiektów inzynieryjnych szt. 2 : mostu kolejowego km...

   
Analizuj Zamówienie 7475095 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-12
przedmiot zlecenia
Remont obiektów inzynieryjnych szt. 2 : mostu kolejowego km 7,738 i przepustu kolejowego km 11,182 linia nr 039 Olecko - Suwałki
.

Wykonanie remontu obiektów inżynieryjnych szt. 2: mostu kolejowego km 7,738 i przepustu kolejowego km 11,182 linia nr 039 Olecko - Suwałki. Zakres napraw: 1/ Most kolejowy km 7,738: Uzupełnić ubytki cegieł w sklepieniu wraz ze spoinowaniem ich oraz w głowicy po stronie prawej, sklepienie ceglane oczyścić, wyspoinowac i zaimpregnować, podwyższyć gzymsy obiektu wraz ze skrzydłami , uzupełnić ubytki w wypełnieniu betonu ścian bocznych w części przelotowej i na skrzydłach obiektu . Uzupełnić brakujące elementy barier wraz z ich podwyższeniem i pomalowaniem Elementy betonowe ,murowane wykonać w kolorystyce naturalnej, stalowe, konstrukcyjne w kolorze szarym RAL 7047, dopuszcza się również RAL 7040 i RAL 7042,wyciąć porosty i krzaki na skarpach, poprawić i udrożnić koryto cieku. 2/ Przepust kolejowy km 11,182: Uzupełnić ubytki betonu i narzutu w skrzydle strona prawa i lewa, podniesienie gzymsów ścian czołowych i skrzydeł Elementy betonowe ,murowane wykonać w kolorystyce naturalnej. Uzupełnić ubytki cegieł w głowicy po obu stronach obiektu ,wypiaskować wraz z uzupełnieniem ubytków w spoinach , prace budowlane wykonać w systemie PCC. Oczyścić przepust i przyległe rowy. Wyciąć rosnące krzaki i porosty. Wymogi uprawnień budowlanych : Mostowa lub Linie, węzły, stacje kolejowe. Opis stanu technicznego z technologia remontów obiektów w załączeniu. Dopuszcza się tylko oferty obejmujące całość przedmiotu zamówienia. Termin realizacji 60 dni od daty podpisania umowy.
branża Drogownictwo, Wodno - kanalizacyjna
podbranża mosty, wiadukty, obszary wodne i hydrotechnika
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się