Zlecenie 7395329 - Remont nawierzchni na placu i wjeździe na teren stadionu...

   
Analizuj Zamówienie 7395329 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-20
przedmiot zlecenia
Remont nawierzchni na placu i wjeździe na teren stadionu przy Al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie.
- Istotne wymagania:
Zamawiając
y wymaga aby czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na placu robót.były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w oparciu o art..22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. poz. 917, z późn. zm.). Obowiązek ten nie dotyczy projektanta (dotyczy Zadania nr 3) i kierownika robót. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu robót przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę powyższego wymagania poprzez zlecenie przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się