Przetarg 7469061 - ,,Remont łazienki – Szkoła Podstawowa w Pawłowicach”...

   
Analizuj Zamówienie 7469061 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-07
przedmiot ogłoszenia
,,Remont łazienki – Szkoła Podstawowa w Pawłowicach”
Numer referencyjny: BRI.MR.271.7.2020PN

Przedmiotem zamówienia je
st Remont łazienki – Szkoła Podstawowa w Pawłowicach Przedmiot zamówienia obejmuje: remont łazienki na poddaszu budynku Szkoły
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1) Projektem
2) Przedmiarem robót
3) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zwaną w dalszej treści umowy STWiOR
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej (na własny koszt) na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania, zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia.
Wykonawca musi w sposób szczególny zabezpieczyć teren wykonywania robót przed dostępem osób trzecich, udostępnić do bezkolizyjnego użytkowania ciągi piesze i jezdne, prowadzić prace w sposób jak najmniej uciążliwy.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
kody CPV 45000000, 45310000, 45330000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się