Przetarg 9946391 - Remont instalacji specjalistycznej do obsługi F-16 [1]...

   
Analizuj Zamówienie 9946391 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-18
przedmiot ogłoszenia
Remont instalacji specjalistycznej do obsługi F-16

[1] Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie inst
alacji specjalistycznej do obsługi samolotu F-16 (przetwornice napięcia i częstotliwości).[2] Przedmiot zamówienia będzie realizowany w miejscu zabudowania obecnie użytkowanych urządzeń na terenie Zamawiającego, 32 Baza Lotnictwa Taktycznego, w kompleksie Gucin 58A, 98-113 Buczek.[3] Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 8 do SWZ. Zasady dotyczące sposobu realizacji zamówienia, odbioru i innych elementów zadania zawiera także wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.[4] Wykonawca zapewnia wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie. Ich koszt musi zostać wkalkulowany w cenę oferty. Materiały użyte do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nie może być to sprzęt i materiały po naprawie, regeneracji, renowacji, itp. [5] Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie sprzętu i materiałów zgodnie z parametrami określonymi przez producenta oraz pozytywne wyniki pomiarów elektrycznych.[6] Na wykonaną usługę i zamontowane materiały Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancję. Wymagana gwarancja jakości i rękojmi za wady na wykonane usługi i użyte materiały wynosi minimum 24 miesiące licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca oferujący termin gwarancji powyżej 24 miesięcy otrzyma dodatkowe punkty w ocenie ofert. Szczegółowy opis przyznawania punktów w kryterium pozacenowym opisuje ROZDZIAŁ 16. SWZ.

45/TP2/2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00411593/01 z dnia: 2023-09-25
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2023/BZP 00121732/09/P
Po zmianie:
2023/BZP 00121732/10/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.1.4. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania Przed zmianą:
NIE
Po zmianie:
TAK
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.1.5. Łączna wartość poszczególnych części zamówienia Przed zmianą:

Po zmianie:
528100,00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.1.5. Kod waluty Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.1.6. Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT) Przed zmianą:

Po zmianie:
405500,00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.1.6. Kod waluty Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-04 09:00
Po zmianie:
2023-10-05 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-04 09:30
Po zmianie:
2023-10-05 09:30
branża Energoelektryczna, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża urządzenia, materiały, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 45310000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, materiały , maszyny i sprzęty inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10622027 2024-06-28
godz. 11:00
Mazowieckie Zakup wraz z dostawą złącza kablowego SN 15 kV - Poznań Dębina Przedmiotem zakupu jest dostawa wraz z rozładunkiem złącza kablowego SN 15 kV z 9-polową rozdzielnicą SN 15 kV w izo...
10595585 2024-06-28
godz. 12:00
Dolnośląskie DOSTAWA WAŁEK Z19/4 ATAK ZĘB PRZEKŁ 085BRC FI 50 Lokalizacja 59-101 Polkowice
10600103 2024-06-28
godz. 23:59
Mazowieckie 50205372 Wkład rurowy E201/E202 ASF z głowicą pływającą. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty, z uwzględnieniem poniższych wymagań. Jedyną formą złożenia ...
10627273 2024-07-02
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie badań transformatorów mocy będących w dyspozycji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w ramach planu eksploatacyjnego na rok 2024 (przeglądy PPZ).
10630156 2024-07-02
godz. 10:00
Wielkopolskie 28/2024 DOSTAWA (I URUCHOMIENIE) AGREGATU POMPOWEGO DO POMPOWNI ODŻUŻLANIA W ELEKTROCIEPŁOWNI EC-KOSZYCE W PILE
10627425 2024-07-02
godz. 13:00
Dolnośląskie Wymiana głównych rozdzielnic elektrycznych oraz oświetlenia w piwnicy o napięcie 24V z dostawą materiałów i robotami towarzyszącymi na zasobach mieszkaniowych administracji Jedynka J...
10588729 2024-07-03
godz. 23:59
Śląskie Zakup, dostawa i instalacja defektoskopu ultradźwiękowego do automatycznego badania kielichów/butli stalowych bez szwu Powstaje w kontekście projektu
10591073 2024-07-04
godz. 07:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akumulatorów elektrycznych i baterii różnych.2. Zakres zamówienia został podzielony 6 części (zadania).3. Opis przedmiotu zamówienia oraz szcz...
10631819 2024-07-05
godz. 11:00
Mazowieckie Zakup materiałów eksploatacyjnych dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie
10595306 2024-07-05
godz. 23:59
Małopolskie Dostawa i uruchomienie kompletnej linii topielno-odlewniczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamówienie powi...