Przetarg 7534292 - REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH...

   
Analizuj Zamówienie 7534292 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-15
przedmiot ogłoszenia
REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH POŁOŻONYCH PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 48-80 WE WROCŁAWIU
Numer referencyjny:
DZP-OX.2610.266.2020

REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH POŁOŻONYCH PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 48-80 WE WROCŁAWIU.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, wraz z jej załącznikami:
• STWiORB (Załącznik nr 6 do umowy),
• Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do umowy),
• Przedmiar robót (Załącznik nr 8 do umowy)
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540115091-N-2020 z dnia: 2020-07-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-02, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-09, godzina: 10:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą: do: 2020-07-31
W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą: do: 2020-08-07
branża Ciepłownictwo i gaz
podbranża instalacje grzewcze
kody CPV 45000000, 45232460, 45300000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się