Przetarg 7401461 - Remont i wymiana sieci zasilania obiektu z uwzględnieniem...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7401461 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-25
przedmiot ogłoszenia
Remont i wymiana sieci zasilania obiektu z uwzględnieniem zasilania gwarantowanego wraz z agregatem. Remont sieci teletechnicznyc
h słaboprądowych LAN, CCTV, SWiN, SSP, KD, RCZP w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu.
Numer referencyjny: OAD-17-240-4/2020

Przedmiotem zamówienia jest wymiana i remont sieci oraz instalacji energetycznej i sieci logicznej kat.6a ekranowanej LAN z zasilaniem wydzielonym i gwarantowanym, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego oraz zasilacza UPS, przebudowa i remont instalacji pożarowego wyłącznika prądu, systemu rejestracji czasu pracy, systemu kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz monitoringu a także instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Szprotawskiej 3 w Żaganiu. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: a) zasilanie energetyczne rezerwowe obejmujące m.in. wykonanie fundamentu żelbetowego pod zespól prądotwórczy, dostawę, instalację i uruchomienie agregatu prądotwórczego (z pełnym zbiornikiem paliwa), wykonanie pełnego rozruchu agregatu i przeprowadzenie testów funkcjonalnych systemu zasilania rezerwowego, wykonanie ogrodzenia wokół agregatu prądotwórczego, b) wykonanie zasilania energetycznego gwarantowanego o łącznej długości przewodów ca. 182 m, c) wymianę i remont sieci oraz instalacji energetycznej podstawowej w zakresie obejmującym wymianę rozdzielni głównej wraz z podłączeniem pod system załączania rezerwy agregatu prądotwórczego, wykonanie wewnętrznych linii zasilających do rozdzielnic nowych i starych nie przebudowywanych, instalację nowych tablic rozdzielczych - 8 szt., d) rozbudowę sieci strukturalnej LAN o łącznej długości ca. 4.880 m, w tym instalacji punktu informacyjnego (przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu info kiosku), e) dostawę, instalację i uruchomienie zasilacza UPS, f) wykonanie instalacji pożarowego wyłącznika prądu, g) instalację dostarczonego przez zamawiającego systemu SAIK (system automatycznej identyfikacji kluczy)– depozytariusza kluczy, h) likwidację korytek naściennych, PVC oraz przeniesienie systemu rejestracji czasu pracy, systemu kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz monitoringu a także instalacji systemu sygnalizacji pożaru w sposób ukryty lub pod tynkowy, i) wykonanie stropów podwieszanych o powierzchni ca. 48 m2 oraz wymianę opraw świetlnych na podtynkowe na II piętrze budynku, roboty wykończeniowe obejmujące uzupełnienie tynków, wykonanie sztablatur, malowanie ścian i sufitów o powierzchni ca. 220 m2, ułożenie wykładzin na posadzce ca. 36 m2, przemieszczenie kabla telekomunikacyjnego.
branża Energoelektryczna, Komputery, informatyka, technika biurowa, Ochrona, Telekomunikacja, Telefony
podbranża instalacje wewnętrzne, sieci zewnętrzne, montaż sieci komputerowej, instalacje, sprzęt i instalacje p-poż, sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne
kody CPV 45300000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się