Przetarg 7894809 - Remont i przebudowa w budynkach położonych przy ul. Sępa...

   
Analizuj Zamówienie 7894809 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-12-23
przedmiot ogłoszenia
Remont i przebudowa w budynkach położonych przy ul. Sępa Szarzyńskiego 68, 69, 73 we Wrocławiu Numer referencyjny: WM/SZP/PN/
98/2020/G
Zadanie 1: Remont i przebudowa budynku przy ul. Sępa Szarzyńskiego 68Zadanie 1I. Remont i przebudowa budynku przy ul. Sępa Szarzyńskiego 68.Przebudowa części komunikacyjnej zlokalizowanej w parterze budynku na pomieszczenie węzła cieplnego wraz z montażem instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie w poziomie piwnicy studzienki schładzającej.Modernizacja systemu ogrzewania polegająca na wymianie istniejących źródeł ciepła w lokalach na instalację centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, zasilanych z węzła cieplnego oraz wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.Wydzielenie pomieszczenia na węzeł cieplny:— wymurowanie ściany wydzielającej z części sieni pom. węzła,— skucie starych tynków, odgrzybienie i osuszenie ścian, wykonanie nowych tynków,— wykonanie prac malarskich,— skucie istniejącej posadzki i wykonanie nowych warstw posadzkowych,— montaż drzwi,— wymiana stolarki okiennej,— wykonanie wentylacji mechanicznej,— wykonanie izolacji akustycznej stropu pomiędzy pom. węzła a lokalem mieszkalnym znajdującym się powyżej, izolację akustyczną stropu należy otynkować.Wykonanie prac remontowych:— demontaż istniejących instalacji sanitarnych,— odtworzenie posadzek i malowanie ścian po likwidacji pieców kaflowych,— zamurowanie podłączeń kominowych po likwidacji pieców,— uzupełnienie bruzd, przelotów w miejscach demontażu instalacji sanitarnych i wykonywaniu nowych,— uzupełnienie fragmentów posadzek w miejscach demontażu instalacji sanitarnych i wykonywaniu nowych,— wykonanie podkuć w miejscu prowadzenia pionów,— wykonanie fragmentarycznych zabudów z płyt gipsowo-kartonowych w miejscach przebiegu instalacji,— malowanie fragmentów ścian klatki schodowych oraz mieszkań w miejscach uzupełnień i zabudów,— remont pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na pom. gospodarcze (wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej, skucie istniejących posadzek, wykonanie nowych warstw posadzkowych, odgrzybienie i osuszenie ścian, wykonanie nowych tynków),— wykonanie studzienki schładzającej w pomieszczeniu piwnicy zlokalizowanym pod pom. węzła.Instalacje elektryczne:— uziom,— połączenia uziomowe wewnątrz węzła,— instalacja zasilająca,— instalacja odbiorcza,— instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym.II. Wykonanie instalacji zewnętrznej:1) wykonanie przyłącza wodociągowego;2) wykonanie przyłącza kanalizacji ogólnospławnej.
Zadanie 2: Remont i przebudowa budynku przy ul. Sępa Szarzyńskiego 69Zadanie 2I. Remont i przebudowa budynku przy ul. Sępa Szarzyńskiego 69.Przebudowa pomieszczeń komórek lokatorskich zlokalizowanych w piwnicy budynku na pomieszczenie węzła cieplnego wraz z montażem instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie w poziomie piwnicy studzienki schładzającej.Modernizacja systemu ogrzewania polegająca na wymianie istniejących źródeł ciepła w lokalach na instalację centralnego ogrzewania, wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej, remont i przebudowa instalacji wody zimnej oraz remont i przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej.Wydzielenie pomieszczenia węzła:— przebudowa pomieszczeń komórek lokatorskich, zlokalizowanych w części piwnicznej budynku,— wyburzenie ścianek działowych wydzielający pom. komórek lokatorskich,— wykonanie podciągu i nadproża w pomieszczeniu węzła cieplnego,— wykonanie wzmocnienie stropu,— wymiana stolarki drzwiowej,— wymiana stolarki okiennej,— skucie istniejących posadzek oraz wykonanie nowych,— odgrzybienie i osuszenie ścian, skucie starych tynków i wykonanie nowych tynków,— wykonanie wentylacji,— montaż studzienki schładzającej na kanalizacji sanitarnej,— wykonanie izolacji akustycznej w pom. węzła,— wykonanie studzienki schładzającej,— wykonanie iniekcji poziomej ścian zewnętrznych w pomieszczeniu węzła cieplnego.Wykonanie prac remontowych:— odtworzenie posadzek i malowanie ścian po likwidacji pieców kaflowych,— ewentualne ubytki tynków uzupełnić zagruntować i malować,— zamurowanie podłączeń kominowych po likwidacji pieców,— uzupełnienie bruzd, przelotów w miejscach demontażu instalacji sanitarnych i wykonywaniu,— uzupełnienie fragmentów posadzek w miejscach demontażu instalacji sanitarnych i wykonywaniu nowych,— wykonanie zabudów z płyt gipsowo-kartonowych w miejscach przebiegu instalacji,— malowanie fragmentów ścian klatki schodowych oraz mieszkań w miejscach uzupełnień i zabudów,— wykonanie zamurowania wnęk w mieszkaniach i na kl. schodowej.Remont pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na pom. gospodarcze(pom. gospodarcze – hydrofornia):— wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia,— wymiana stolarki okiennej,— skucie istniejących posadzek oraz wykonanie nowych,— odgrzybienie i osuszenie ścian, skucie starych tynków, wykonanie nowych tynków,— odgrzybienie i osuszenie ścian, skucie starych tynków i wykonanie nowych tynków.Instalacje elektryczne,— uziom,— połączenia uziomowe wewnątrz węzła,— instalacja zasilająca,— instalacja odbiorcza,— instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym.II. Wykonanie instalacji zewnętrznej:1) wykonanie przyłącza wodociągowego;2) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej;3) wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej.
Zadanie 3: Remont i przebudowa budynku przy ul. Sępa Szarzyńskiego 73Zadanie 3I. Remont i przebudowa budynku przy ul. Sępa Szarzyńskiego 73.Przebudowa pomieszczenie gospodarczego zlokalizowanego w piwnicy budynku na pomieszczenie węzła cieplnego wraz z montażem instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie w poziomie piwnicy studzienki schładzającej.Modernizacja systemu ogrzewania polegająca na wymianie istniejących źródeł ciepła w lokalach na instalację centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, zasilanych z węzła cieplnego oraz wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.Wydzielenie pomieszczenia węzła cieplnego.Przebudowa pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego w piwnicy budynku:— wymiana drzwi wejściowych,— wykonanie nadproża piwnica – pom. węzła cieplnego,— skucie istniejących posadzek oraz wykonanie nowych,— odgrzybienie i osuszenie ścian, skucie starych tynków i wykonanie nowych tynków,— demontaż istniejącej zewnętrznych balustrady i wykonanie nowej,— wykonanie kratki odpływowej na spoczniku przy wejściu do pom. Węzła,— wykonanie studzienki schładzającej,— wykonanie iniekcji poziomej ścian zewnętrznych w pomieszczeniu węzła cieplnego.Wykonanie prac remontowych:— odtworzenie posadzek i malowaniu ścian po likwidacji pieców kaflowych,— zamurowanie podłączeń kominowych po likwidacji pieców,— uzupełnienie bruzd, przelotów w miejscach demontażu instalacji sanitarnych i wykonywaniu nowych,— wykonanie zabudów z płyt gipsowo-kartonowych w miejscach przebiegu instalacji,— malowanie fragmentów ścian klatki schodowych oraz mieszkań w miejscach uzupełnień i zabudów,— wykonanie zamurowania wnęk (nisz podokiennych) w mieszkaniach i na kl. schodowej.Remont pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na pom. gospodarcze:— wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń,— wymiana stolarki okiennej,— skucie istniejących posadzek,— zamurowanie otworu (ściana z bloczku).Instalacja elektryczna:— uziom,— połączenia uziomowe wewnątrz węzła,— instalacja zasilająca,— instalacja odbiorcza,— instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym.II. Wykonanie instalacji zewnętrznej:1) wykonanie przyłącza wodociągowego;2) wykonanie przyłącza kanalizacji ogólnospławnej.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie, przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45110000, 45111100, 45231300, 45232400, 45232460, 45262500, 45310000, 45311000, 45311100, 45311200, 45330000, 45331100, 45400000, 45421000, 45431000, 45442100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się