Przetarg 7255602 - „Remont i modernizacja budynku po byłym internacie...

   
Analizuj Zamówienie 7255602 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-30
przedmiot ogłoszenia
„Remont i modernizacja budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład
leczniczo-opiekuńczy SPZZOD w Augustowie” Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0072/18
Numer referencyjny: 14/ZP/2019

„Remont i modernizacja budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo-opiekuńczy SPZZOD w Augustowie” Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0072/18 o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie, przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45000000, 45310000, 45400000, 45420000, 45421131, 45421132
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się