Przetarg 9934173 - „REMONT I ARANŻACJA WNĘTRZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ...

   
Analizuj Zamówienie 9934173 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-12
przedmiot ogłoszenia
„REMONT I ARANŻACJA WNĘTRZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU, I PIĘTRA ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SGPZOZ W BŁONIU”

Przedmiotem za
mówienia jest:„REMONT I ARANŻACJA WNĘTRZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU, I PIĘTRA ORAZ KLATKI SCHODOWEJ WBUDYNKU SGPZOZ W BŁONIU”Niniejsze zadanie polega w szczególności na:- pracach związanych z remontem przedmiotowych przestrzeni, uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnościamiruchowymi jak i wzrokowymi- montażu instalacji klimatyzacji- przebudowie instalacji elektrycznej- montażu instalacji monitoringu wizyjnego- wyposażeniu w mebleW ramach niniejszego zadania nie przewiduje się rozbudowy ani przebudowy obiektu kubaturowego.Zakres robótbudowlanych stanowiący przedmiot zamówienia obejmuje m. in. następujące grupy robót:- demontaż drzwi- demontaż parapetów- demontaż grzejników- montaż suchych zabudów: ścianek, sufitów i obudów- osadzenie nowych drzwi- wykonanie nowych posadzek z mikrocementu oraz z płytek gresowych- roboty wykończeniowe: licowanie ścian, malowanie pomieszczeń,- montaż okładzin ściennych- demontaż balustrad i poręczy renowacja i montaż- demontaż starych i montaż nowych urządzeń instalacji sanitarnych- demontaż starych i montaż nowych instalacji elektrycznych- dostawa wyposażenia – meblePodstawowe parametry budynku SGPZOZ w Błoniu na terenie którego będą przeprowadzane prace budowlane :• powierzchnię parteru = 27,77m2• powierzchnię I piętra = 321,94m2• powierzchnię II piętra = 12,18m2• kubaturę wewnętrzną parteru – 98,68m3• kubaturę I piętra – 963,86m3• kubaturę II piętra – 63,63m3• wysokość pomieszczeń parteru h=2600-3000mm• wysokość pomieszczeń I piętra h=3000mm• wysokość pomieszczeń II piętra h=3580mmPrace podzielono na 3 podstawowe etapy oraz 2 zadania do zrealizowania odnośnie remontu obiektu*:1. klatki schodowej,2. korytarzy poziomu 1,3. pomieszczeń higieniczno-sanitarnychoraz w tym dodatkowe zadania polegające na :- montażu klimatyzacji- wykonania systemu sterowania oświetleniem (DALI)* Zamawiający zastrzega sobie , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Warunków Zamówienia ( SWZ )możliwość rezygnacji z niektórych zadań do wysokości i w ramach posiadanych środków finansowych na niniejsze zadanie.Jednocześnie określa się minimalny poziom realizacji zadania, który stanowi wykonanie minimum2 etapów oraz jednego zadania tj.:- remontu korytarzy poziomu 1- remontu pomieszczeń higieniczno-sanitarnychoraz- montażu klimatyzacji( po rozstrzygnięciu postępowania zamawiający przypisze właściwe etapy/zadania w umowie)Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1 do SWZ, na który składa siędokumentacja o której mowa w SWZ .Na dokumentację składają się w szczególności:- Projekt aranżacji wnętrz części pomieszczeń parteru, I piętra oraz klatki schodowej w budynku SGPZOZ w Błoniuobejmujący wszystkie etapy i zadania- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB ),- Przedmiary robót.

GSPZOZ.3.2023
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Energoelektryczna, Ochrona, Wentylacja i klimatyzacja, Wyposażenie wnętrz
podbranża malowanie, remont, wykończenie, instalacje wewnętrzne, instalacje, instalacje, meble i akcesoria, aranżacja wnętrza
kody CPV 39130000, 45210000, 45311200, 45330000, 45331000, 45400000, 45453000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: malowanie, remont, wykończenie , instalacje wewnętrzne , instalacje , instalacje , meble i akcesoria , aranżacja wnętrza

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10106085 2023-12-15
godz. 14:30
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W SŁUPSKU ADMINISTRACJA WSPÓLNOT I LOKALI NR 2 Montaż monitoringu (okamerowanie klatki schodowej z wejściem do budynku.
10124038 2023-12-18
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO KAŃCZUGA Wykonanie robót budowlanych na zadaniu: Modernizacja monitoringu Modernizacja systemu dozoru telewizyjnego w obiektach Nadleśnictwa w Kańczudze oparta na bazie adresowalnych cyfrowych podze...
10125775 2023-12-19
godz. 10:00
POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WINOGRADY WYKONANIE REMONTU BALKONÓW NA OSIEDLU WICHROWE WZGÓRZE W POZNANIU ZADANIE NR. l - BUDYNEK NR. 6 - 48 SZT. BALKONÓW ZADANIE NR. II - BUDYNEK NR. 8 - 44 SZT. BALKONÓW
10100984 2023-12-22
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Poszukuję firmy podwykonawczej do wykonania zabudowy karton-gips - Gdańsk Witam, Poszukuję firmy do wykonania zabudowy karton-gips. Prace na terenie Gdańska. Rozpoczęcie prac możliwe praktyc...
10124050 2023-12-22
godz. 09:00
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE Przedmiotem zamówienia jest SW 1 – remont schodów do piwnicy, wymiana głównych drzwi, budowa ścianki działowej oraz instalacji teletechnicznej w pom. 110 i 111, przy ul. gen. Sylwestra Kalis...
10104718 2023-12-23
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Poszukuje ekipy do prac wykończeniowych - Bydgoszcz Witam, Poszukuje ekipy i pojedynczych pracowników do prac wykończeniowych. Zakres prac: malowanie, szpachlowanie, gładzie, zabudowy g/k. I...
10104705 2023-12-23
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę firmie prace glazurnicze - Łódź Witam, Zlecę firmie prace glazurnicze, inwestycje to budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej. Praca na terenie woj. Łódzkiego. Zainteresowanych ...
10111782 2023-12-27
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę prace wykończeniowe - Kraków Witam, Poszukuje ekipy prac wykończeniowych. Inwestycja to budynki użyteczności publicznej. Zakres prac: malowanie, szpachlowanie, gładzie, sufity podwiesz...
10127361 2024-01-09
godz. 10:00
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY USŁUGA KONSERWACJI I SERWISOWANIA URZĄDZEŃ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W OBIEKTACH ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETUTECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ( postępowanie powtórzone ) Numer referencyjny...
10093527 2024-02-28
godz. 12:00
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ SP. Z O.O. Część nr 1. Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kościuszki 12-12A w Jaworzynie Śląskiej polegająca na wykonaniu docieplenia stropu piwnic...