Przetarg 9009142 - REMONT GŁÓWNY SPRĘŻAREK ODŚRODKOWYCH BCL W KPMG MOGILNO...

   
Analizuj Zamówienie 9009142
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-06-29
przedmiot ogłoszenia
REMONT GŁÓWNY SPRĘŻAREK ODŚRODKOWYCH BCL W KPMG MOGILNO Numer referencyjny: 22ZAK010
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części i podzespołów oraz usługa wykonania remontu głów
nego sprężarek odśrodkowych BCL w KPMG Mogilno (Palędzie Dolne, 88-300 Mogilno).
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części i podzespołów oraz usługa wykonania remontu głównego sprężarek odśrodkowych BCL w KPMG Mogilno (Palędzie Dolne, 88-300 Mogilno). Przedmiot zamówienia obejmuje następujące etapy: Etap I – dotyczy zestawu TK32: 1) Dostawy części i podzespołów na potrzeby remontu sprężarek odśrodkowych BCL406A i BCL307B oraz przeglądu przekładni Flender-Graffenstaden zestawu TK32. 2) Usługa przeglądowa (prace obiektowe) – Remont sprężarek odśrodkowych BCL406A i BCL307B oraz przegląd przekładni Flender-Graffenstaden zestawu TK32. 3) Prace odbiorowe i dokumentacja powykonawcza dla zestawu TK32. Etap II – dotyczy wirników BCL: 1) Odbiór i usługa transportowa zdemontowanych wirników BCL406A i BCL307B z siedziby Zamawiającego KPMG Mogilno do lokalizacji Wykonawcy. 2) Ekspertyza i ocena stanu technicznego wirników sprężarek odśrodkowych BCL406A i BCL307B, zdemontowanych z zestawu TK32 w czasie remontu. 3) Przekazanie raportu i dokumentacji z ekspertyzy dla wirnika BCL406A i BCL307B. 4) Remont wirnika sprężarki odśrodkowej BCL406A na potrzeby zamontowania do TK31 w czasie remontu. a) Opcja I: Naprawa wirnika BCL406A – poziom podstawowy, b) Opcja II: Naprawa wirnika BCL406A – poziom pełny. Usługi, o których mowa w pkt 4) ppkt a) i b) objęte są prawem opcji Zamawiającego, o którym mowa w SWZ. Zamawiający skorzysta z prawa opcji na określonym poziomie po zapoznaniu się z oceną stanu technicznego wirnika BCL406A i ustaleniu wymaganego poziomu napraw. 5) Remont wirnika sprężarki odśrodkowej BCL307B na potrzeby zamontowania do TK31 w czasie remontu. a) Opcja I: Naprawa wirnika BCL307B – poziom podstawowy, b) Opcja II: Naprawa wirnika BCL307B – poziom pełny. Usługi, o których mowa w pkt 5) ppkt a) i b) objęte są prawem opcji Zamawiającego, o którym mowa w SWZ. Zamawiający skorzysta z prawa opcji na określonym poziomie po zapoznaniu się z oceną stanu technicznego wirnika BCL307B i ustaleniu wymaganego poziomu napraw. 6) Inspekcja 2 sztuk kontenerów (opakowań producenta) i ich naprawa obejmująca czyszczenie, malowanie, wymianę uszczelek, renowację systemu ciśnieniowego. Usługi, o których mowa w pkt 6) objęte są prawem opcji Zamawiającego, o którym mowa w SWZ. Zamawiający skorzysta z prawa opcji tej usługi po zleceniu i wykonaniu napraw w/w wirników. 7) Przekazanie raportu końcowego z remontu wirników BCL406A i BCL307B (odrębny raport dla każdego z wirników). Usługi, o których mowa w pkt 7) objęte są prawem opcji Zamawiającego, o którym mowa w SWZ. Zamawiający skorzysta z prawa opcji tej usługi po zleceniu i wykonaniu napraw w/w wirników. 8) Dostawa wyremontowanych wirników BCL406A i BCL307B na obiekt KPMG Mogilno. Etap III – dotyczy zestawu TK31: 1) Dostawy części i podzespołów na potrzeby remontu sprężarek odśrodkowych BCL406A i BCL307B oraz przeglądu przekładni Flender-Graffenstaden zestawu TK31. 2) Usługa przeglądowa (prace obiektowe) – Remont sprężarek odśrodkowych BCL406A i BCL307B oraz przegląd przekładni Flender-Graffenstaden zestawu TK31. 3) Prace odbiorowe i dokumentacja powykonawcza dla zestawu TK31.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 145-416220 z dnia 2022-07-29:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 01/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 16/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 29/10/2022
Powinno być:
Data: 13/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 01/08/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 16/08/2022
Czas lokalny: 11:00
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Projektowanie
podbranża projekt inny, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 42100000, 42110000, 42112000, 42112300, 42112400, 42112410, 42113000, 42113300, 42113390, 42124000, 42124340, 42961000, 45333000, 50530000, 50531300, 51133100, 71300000, 71330000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt inny , maszyny i sprzęty inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9108436 2022-08-24
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY KAMIEŃSK Doposażenie pracowni zawodowych w ramach projektu pn. „W Kamieńsku elektrycy i mechanicy rozwijają się zawodowo” Część 1: Część 1 zamówienia – przedmiotem zamówienia jest ...
9077633 2022-08-30
godz. 16:00
ZWIĄZEK KOMUNALNY BIEBRZA Dostawa kontenerów i pojemników na odpady komunalne, oraz wózków podnośnikowych i paletowych stanowiących wyposażenie PSZOKÓW i MPSZOKÓW Numer referencyjny: ZP.9.2022 Przedmiotem za...
9102949 2022-09-02
godz. 10:00
TAURON WYDOBYCIE S.A. „Usługa remontu i legalizacji dla przyrządów pomiarowych produkcji Carboautomatyka dla TAURON Wydobycie S.A.”– Zakład Górniczy Brzeszcze, Zakład Górniczy Sobieski”
9083535 2022-09-09
godz. 15:00
GAS STORAGE POLAND SP. Z O.O. Przeglądy aktuatorów prod. Bettis zainstalowanych w KPMG Kosakowo
9100372 2022-09-12
godz. 15:00
SR ROBOTICS SP. Z O.O. Opracowanie innowacyjnej metodyki badania środowiska wodnego z wykorzystaniem formacji autonomicznych pojazdów podwodnych oraz sztucznej inteligencji do identyfikacji i klasyfikacji ferrom...
9054519 2022-09-15
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę zaprojektowanie i wykonanie kuchni na wymiar. Wszelkie szczegóły do ustalenia w bezpośrednim kontakcie.
9108304 2022-09-16
godz. 14:00
PPHU EUREX JANUSZ I DANUTA KĘDZIA SP.J. Podniesienie konkurencyjności firmy EUREX poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci nowego rodzaju desek elewacyjnych Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ko...
9059932 2022-09-17
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Projekt ulotki rekamowej Zlecę Projekt ulotki reklamowej, ktora docelowo będzie wrzucana klientom do skrzynek pocztowych. Interesuje nas projekt ulotki jednostronnej + ewentualna pomo...
9075125 2022-09-24
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Grafik/Artysta Zlecę wykonanie projektów opakowań dla produktów suplementów diety.
9018158 2022-09-30
godz. 10:00
NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH Zaprojektowanie, wyprodukowanie oraz dostawa wraz z instalacją systemu chłodzenia helu dla Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach – PolFEL do siedziby Narodowego Centrum Badań Jądr...