Przetarg 8960656 - Remont elewacji szkoły i sali gimnastycznej w m. Lubięcin,...

   
Analizuj Zamówienie 8960656 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-07
przedmiot ogłoszenia
Remont elewacji szkoły i sali gimnastycznej w m. Lubięcin, Gmina Nowa Sól

Część 1: a) Przedmiotem zamówienia jest remont
elewacji szkoły i łącznika zlokalizowanych na terenie działki nr 502/1. Celem zadania jest przywrócenie obiektu do zadowalającego stanu technicznego i wizualnego. b) Zakres zadania obejmuje roboty budowlano-remontowe, tj.:- remont wejścia głównego i bocznego do budynku,- częściowa renowację i wymianę parapetów z blachy powlekanej,- oczyszczenie, odgrzybienie, uzupełnienie (w tym cokół) i pomalowanie ścian budynku,- remont istniejącej drabiny na dach oraz balustrad stalowych,- częściową naprawę gzymsów,- naprawę i wykonanie nowych opasek o nawierzchni utwardzonej po obwodzie budynku,- oczyszczenie, wymianę i uzupełnienie istniejącego systemu orynnowania,- remont kominów ceramicznych,- zabezpieczenie okien piwnicznych oraz wyłazów stalowych,- sprawdzenie i częściową modernizację istniejącej instalacji odgromowej (zwody pionowe).c) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentacją techniczną a także zgodnie z zaleceniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Część 2: a) Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji Sali gimnastycznej zlokalizowanej na terenie działki nr 502/1. Celem zadania jest przywrócenie obiektu do zadowalającego stanu technicznego i wizualnego.b) Zakres zadania obejmuje:- oczyszczenie, odgrzybienie, uzupełnienie i pomalowanie ścian budynku,- częściową naprawę gzymsów,- oczyszczenie, wymianę i uzupełnienie istniejącego systemu orynnowania,- sprawdzenie i częściową modernizację istniejącej instalacji odgromowej (zwody pionowe).c) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentacją techniczną.

ZP.271.12.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00210600/01 z dnia: 2022-06-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-22 09:00
Po zmianie:
2022-06-24 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-22 09:15
Po zmianie:
2022-06-24 09:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-21
Po zmianie:
2022-07-23
branża Elewacje, termomodernizacje
podbranża elewacje
kody CPV 45261320, 45442110, 45443000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: elewacje

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9006708 2022-07-05
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Opis Zlecę wykonanie elewacji domu jednorodzinnego w Milanówku (około 360 m2). Ocieplenie 20 cm + tynk. Praca pod koniec lata. Proszę o kontakt pod numerem telefonu
8992431 2022-07-07
godz. 10:00
GMINNY ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO W STRZELCACH OPOLSKICH Remont budynku toalety publicznej przy ul. Parkowej 2 w Strzelcach Opolskich oraz rewitalizacja otaczającego terenu, działki nr 1970/9, 1851/5 Zakres zamówienia obejmuje w szczególnośc...
8998220 2022-07-13
godz. 12:00
UNIWERSYTET GDAŃSKI 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót remontowych polegających na remoncie szklanych elewacji w budynku Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni przy ...
8998471 2022-07-14
godz. 09:00
URZĄD GMINY GRĘBOCICE Przebudowa oraz nadbudowa siedziby GOKiB w Grębocicach wraz ze zmianą zagospodarowania terenów przyległych, w tym z działką nr 291 obręb Grębocice Przedmiotem zamówienia jest przeb...
8919803 2022-07-14
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę malowanie elewacji budynku , domu dla seniora drugi etap prac wykonanie elewacji balkonów na innej ścianie budynku bardzo proszę o oferty cenowe za metr kwadratowy malowania ...
9014535 2022-07-18
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY BRAŃSK Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku”. Termomodernizacja obejmuje zgodnie z dokumen...
9005813 2022-07-19
godz. 12:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOM DLA MŁODYCH W KRAKOWIE ROBOTY BUDOWLANE: 1. Ocieplenie ściany ogniomuru ok. 12m2 2. Remont tynków na sufitach balkonów ok. 32m2 3. Remont tynków na balkonach ok. 20m2 4. Remont tynków na blendach balkonowych ...
9020748 2022-07-19
godz. 12:00
SĄD REJONOWY W ŚWIEBODZINIE Wykonanie robót budowlanych przy budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy ul. Wałowej 11, polegających na remoncie elewacji wraz z naprawą schodów zewnętrznych. 2) Wykonawca w ram...
9019331 2022-07-20
godz. 15:00
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa siedziby głównej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń, w zakresie Zakres zadania:• Wyburzenie części ścian z montażem podciągów ...
8964929 2022-08-05
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę pomalowanie fasady domu na biało, bez gruntowania. Nie chodzi tutaj o fachowe i dokładne malowanie zgodne ze sztuką, lecz o zamaskowanie plam i odprysków na fasadzie na życzenie ...