Przetarg 9959584 - Remont drogi powiatowej nr 2270D na odcinku...

   
Analizuj Zamówienie 9959584 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-22
przedmiot ogłoszenia
Remont drogi powiatowej nr 2270D na odcinku Krzyżowa-Różyniec

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remon
cie drogi powiatowej nr 2270D na odcinku Krzyżowa – Różyniec o długości 650 m. Zakres remontu w całości mieści się w pasie drogowym drogi powiatowej (dz. Nr 391 obręb 0003 Krzyżowa oraz 209 obręb 0010 Różyniec). 2. Przewiduje się wykonanie m.in. następujących robót budowlanych:- frezowanie nawierzchni bitumicznej; - ułożenie warstwy wiążącej gr 3 cm;- ułożenie warstwy ścieralnej gr 4 cm.

WIZ.272.1.6.2023
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233141, 45233142, 45233220
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10117538 2023-12-14
godz. 10:00
URZĄD GMINY LUBIEWO Przebudowa drogi gminnej nr 01647C Klonowo – Osady od km 0+000 do km 1+573 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo –Osady od km 0+000 do km 1+573, obejmuj...
10114932 2023-12-14
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY ŁOCHÓW Przebudowa i remont dróg w Gminie Łochów Część 1: 1. Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Łochowie o długości 192mb.2. Zakres zamówienia dla Części 1 obejmuje: 1) roboty przygotowawcze, 2) robo...
10102031 2023-12-15
godz. 09:00
URZĄD MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA 1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlano - montażowych w systemie Zaprojektuj i wybuduj w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budo...
10121518 2023-12-15
godz. 09:00
KLUB SPORTOWY SKARPA BYTOM 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Zielony kwartał KWK Rozbark – zagospodarowanie terenów poprzemysłowych poprzez utworzenie mieszkań wspomaganych”, którego elementami są ...
10088870 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY ZBĄSZYNEK BUDOWA DRÓG GMINNYCH W DĄBRÓWCE WLKP., BRONIKOWIE I ROGOZIŃCU. Część 1: 1) „Budowa drogi gminnej nr 007102F ul. Chlastawska w miejscowości Dąbrówka Wlkp.”,- realizowane w oparciu o dokument...
10123674 2023-12-18
godz. 09:00
URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane, polegające na budowie ścieżek, obiektów małej architektury, altan i niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach Budżetu Obywatelskiego w ra...
10124450 2023-12-18
godz. 09:00
URZĄD MIASTA PODKOWA LEŚNA Rozbudowa drogi gminnej nr 150576W ul. Zachodniej w Podkowie Leśnej wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych ...
10125886 2023-12-19
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 162227E – UL. NOWOWIEJSKIEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA NA ODCINKU OD PĘTLI AUTOBUSOWEJ DO UL. ŁÓDZKIEJ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STANOWI ROZDZIA...
9981202 2024-01-08
godz. 12:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa drogi wojewódzkiej (w ciągu DW592) stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn (Obwodnica Miasta Kętrzyna)” Numer referencyjny: ZDW/NZP.IP/PN-1...
9921571 2024-01-17
godz. 10:00
URZĄD MIASTA GORZÓW WIELKOPOLSKI Rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego północnej części miasta Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlan...