Przetarg 7731867 - REMONT DROGI GMINNEJ NR K270907 REIGIETÓW NIŻNY...

   
Analizuj Zamówienie 7731867 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-02
przedmiot ogłoszenia
REMONT DROGI GMINNEJ NR K270907 REIGIETÓW NIŻNY –REGIETÓW WYŻNY DŁ. 575M W KM 4255 – 4830 W MIEJSCOWOŚCI REGIETÓW
ETAP II
Numer referencyjny: BPS.271.6.2020

Zakres remontu obejmuje;
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20cm z wyrównaniem podłoża, nawierzchni
z kruszywa łamanego grubości 15cm szerokości 3,5m, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym
0/63mm grubości 15cm oraz wykonanie nawierzchni na zjazdach z kruszywa łamanego grub. 20cm

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
Projekt budowlany, przedmiar robót / kosztorys ofertowy (druk pomocniczy) – załącznik Nr
2.1A, 2.1B. do SIWZ.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233142
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się