Przetarg 10277724 - Remont drogi gminnej nr 007426 D (dz. nr 155/2) w...

   
Analizuj Zamówienie 10277724 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-22
przedmiot ogłoszenia
Remont drogi gminnej nr 007426 D (dz. nr 155/2) w miejscowości Nowa Wieś Legnicka

2. Przedmiotem zamówienia jest typowa droga d
ojazdowa usytuowana na terenie gminy Legnickie Pole. Przedmiotowy fragment remontowanej drogi stanowi dojazd do posesji oraz pól uprawnych. Pochylenie poprzeczne jezdni jest jednostronne. Droga w stanie istniejącym posiada przekrój szlakowy. Nawierzchnia jezdni jest utwardzona materiałem mieszanym. Jej szerokości wynosi od 3,0 do 4,5. Jezdnia posiada liczne spękania, ubytki, wgłębienia oraz nierówności co kwalifikuje ją jako nawierzchnię w złym stanie technicznym. Istniejące spękania świadczą o zestarzeniu się nawierzchni ale nie występują przesłanki co do utraty nośności podłoża. Spękania nawierzchni powodują penetrację wody w warstwę nawierzchni co głównie w okresie zimowo-wiosennym poprzez zamarzanie, tworzą wysadziny, a następnie w wyniku obciążeń ruchem, niebezpieczne wykruszenia warstw konstrukcyjnych. Taki stan nawierzchni stwarza zagrożenie dla uczestników ruchu jak i generuje hałas i drgania, które mają niekorzystny wpływ na sąsiadujące budynki i komfort życia mieszkańców. Ze względu na to została przewidziana wymiana istniejącej warstwy nawierzchni i ułożenie nowej wraz ze wzmocnieniem istniejącego podłoża. 2. Remont istniejącej drogi obejmować będzie: • Ścinkę poboczy • Korytowanie jezdni na projektowaną głębokość • Wykonanie warstwy stabilizacji cementem istniejącego podłoża • Wykonanie podbudowy z kruszywa grubości 20 cm • Wykonanie warstwy wiążącej o grubości 5cm, • wykonanie zjazdów i dojść do posesji • Regulację istniejących studni i skrzynek wodociągowych celem dostosowania do nowej w-wy nawierzchni • Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm, • Remont istniejącej drogi obejmować będzie: • Ścinkę poboczy • Korytowanie jezdni na projektowaną głębokość • Wykonanie warstwy stabilizacji cementem istniejącego podłoża • Wykonanie podbudowy z kruszywa grubości 20 cm • Wykonanie warstwy wiążącej o grubości 5cm, • wykonanie zjazdów i dojść do posesji • Regulację istniejących studni i skrzynek wodociągowych celem dostosowania do nowej w-wy nawierzchni • Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm.

ROG.271.3.2024.R.TP
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45111200, 45112000, 45222000, 45233121, 45233222, 45316213, 45450000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10433339 2024-04-29
godz. 10:00
Śląskie Budowa KPPSP z JRG wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu w Cieszynie ul. Motokrosowa – wykończenie, zagospodarowanie, wyposażenie” - etap 16 Zakres niniejszego etapu ww. inwes...
10445383 2024-04-30
godz. 09:00
Dolnośląskie wykonanie przebudowy schodów przy budynku ul. Starobystrzyckiej 39 w Bystrzycy Kłodzkiej w/g załączonego przedmiaru
10441557 2024-04-30
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest realizacja robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu przy ul. Polskiej w Szczytnie związanych z remontem i rozbudow...
10384202 2024-04-30
godz. 10:00
Pomorskie 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa ul. Pszennej w Baninie (nr 157018G) na odcinku od skrzyżowania o ruchu okrężnym ul. Pszennej z ul. Polnego Wiatru do skrzyżowania ul. P...
10441538 2024-04-30
godz. 11:00
Małopolskie Roboty związane z wykonaniem remontów cząstkowych i napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego w 2024 roku Część 1: 2.2.1 Zadanie nr 1: Roboty związane z wykona...
10375998 2024-05-07
godz. 11:15
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą „Wykonanie remontu nawierzchni ścieżek, schodów terenowych, murków z kamienia, altany, mostu kamiennego, kaskad z kamienia, renowacja...
10450777 2024-05-09
godz. 10:00
Śląskie a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu osób przystępujących do egzaminów państwowych na p...
10406859 2024-05-10
godz. 10:00
Śląskie Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352 S nad rzeką Mała Panew w Kaletach w formule projektuj i buduj” 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa most...
10450035 2024-05-10
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa ul. Mickiewicza Przedmiot zamówienia obejmuje: Przebudowę nawierzchni drogi gminnej – ul. Mickiewicza w Żaganiu. Długość drogi do przebudowy wynosi 370,60m . Zadanie doty...
10365835 2024-05-14
godz. 09:00
Lubelskie I. Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Tarnogród w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica St...