Przetarg 7888596 - Remont dachu od strony frontowej przy ul. Kusocińskiego...

   
Analizuj Zamówienie 7888596 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-21
przedmiot ogłoszenia
Remont dachu od strony frontowej przy ul. Kusocińskiego 43B/12 i 43C /10 w Szczecinie
Numer referencyjny: Pn 86/DZE/2020

1.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu od strony frontowej przy ul. Kusocińskiego 43B nad lokalem nr 12 i 43C nad lokalem 10 w Szczecinie, stanowiącego własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., położonego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

2. Szczegółowe wymagania i zakres rzeczowy robót ujęty został w załączonej do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacji - stanowiącej odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2, a składającej się z:
1) Przedmiar robót na remont dachu;
2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
branża Dekarstwo
podbranża prace dekarskie
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się