Przetarg 7901296 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych...

   
Analizuj Zamówienie 7901296 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-29
przedmiot ogłoszenia
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszankami mineralno-asfaltowymi frakcji 0/12 mm na gorąco na teren
ie Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
Numer referencyjny: ZP-74/2020

Remont cząstkowy obejmuje zabiegi techniczne do natychmiastowego wykonania związane z usuwaniem uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi, o małym zakresie (obejmujące małe powierzchnie) bez istotnego przywracania wartości użytkowych, lecz hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń bądź ich skutków.
ZADANIE NR 1:
Powiat Wejherowski – drogi zamiejskie
1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco przy średniej głębokości ubytków i wybojów 4 cm na powierzchni ca 25 800 m2 w pełnym zakresie technologicznym z frezowaniem.
Obwód Drogowy w Wejherowie - 1 730 Mg tj. 17 300 m2
Obwód Drogowy w Sławoszynie - 850 Mg tj. 8 500 m2
2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco przy średniej głębokości ubytków i wybojów 5 cm na powierzchni ca 4 400 m2 w niepełnym zakresie technologicznym.
Obwód Drogowy w Wejherowie - 450 Mg tj. 3 600 m2
Obwód Drogowy w Sławoszynie - 100 Mg tj. 800 m2
ZADANIE NR 2:
Powiat Pucki - drogi zamiejskie
1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco przy średniej głębokości ubytków i wybojów 4 cm na powierzchni ca 10 000 m2 w pełnym zakresie technologicznym z frezowaniem
Obwód Drogowy w Sławoszynie - 1000 Mg tj. 10 000 m2
2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco przy średniej głębokości ubytków i wybojów 5 cm na powierzchni ca 1 200 m2 w niepełnym zakresie technologicznym.
Obwód Drogowy w Sławoszynie - 150 Mg tj. 1 200 m2
ZADANIE NR 3:
Powiat Wejherowski - drogi miejskie
1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco przy średniej głębokości ubytków i wybojów 4 cm na powierzchni ca 5 000 m2 w pełnym zakresie technologicznym z frezowaniem.
Obwód Drogowy w Wejherowie - 500 Mg tj. 5 000 m2
2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco przy średniej głębokości ubytków i wybojów 5 cm na powierzchni ca 160 m2 w niepełnym zakresie technologicznym.
Obwód Drogowy w Wejherowie - 20 Mg tj. 160 m2
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco przy średniej głębokości ubytków i wybojów 4 cm na powierzchni w pełnym zakresie technologicznym z frezowaniem należy wykonać: 100% do 31.12.2021 r.
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco przy średniej głębokości ubytków i wybojów 5 cm w niepełnym zakresie technologicznym należy wykonać: 70% do 31.12.2021 r. 30% do 31.03.2022 r.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszankami mineralno-asfaltowymi frakcji 0/12 mm na gorąco - Powiat Wejherowski drogi zamiejskie
Powiat Wejherowski – drogi zamiejskie 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco przy średniej głębokości ubytków i wybojów 4 cm na powierzchni ca 25 800 m2 w pełnym zakresie technologicznym z frezowaniem. Obwód Drogowy w Wejherowie - 1 730 Mg tj. 17 300 m2 Obwód Drogowy w Sławoszynie - 850 Mg tj. 8 500 m2 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco przy średniej głębokości ubytków i wybojów 5 cm na powierzchni ca 4 400 m2 w niepełnym zakresie technologicznym. Obwód Drogowy w Wejherowie - 450 Mg tj. 3 600 m2 Obwód Drogowy w Sławoszynie - 100 Mg tj. 800 m2

Część nr: 2 Nazwa: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszankami mineralno-asfaltowymi frakcji 0/12 mm na gorąco Powiat Pucki - drogi zamiejskie
Powiat Pucki - drogi zamiejskie 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco przy średniej głębokości ubytków i wybojów 4 cm na powierzchni ca 10 000 m2 w pełnym zakresie technologicznym z frezowaniem Obwód Drogowy w Sławoszynie - 1000 Mg tj. 10 000 m2 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco przy średniej głębokości ubytków i wybojów 5 cm na powierzchni ca 1 200 m2 w niepełnym zakresie technologicznym. Obwód Drogowy w Sławoszynie - 150 Mg tj. 1 200 m2

Część nr: 3 Nazwa: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszankami mineralno-asfaltowymi frakcji 0/12 mm na gorąco Powiat Wejherowski - drogi miejskie
Powiat Wejherowski - drogi miejskie 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco przy średniej głębokości ubytków i wybojów 4 cm na powierzchni ca 5 000 m2 w pełnym zakresie technologicznym z frezowaniem. Obwód Drogowy w Wejherowie - 500 Mg tj. 5 000 m2 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco przy średniej głębokości ubytków i wybojów 5 cm na powierzchni ca 160 m2 w niepełnym zakresie technologicznym. Obwód Drogowy w Wejherowie - 20 Mg tj. 160 m2
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233142
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się