Przetarg 7590548 - Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 164 w m....

   
Analizuj Zamówienie 7590548 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-15
przedmiot ogłoszenia
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 164 w m. Drezdenko na odcinku od km 13857,5 do km 14142 strona lewa
Numer refer
encyjny: ZDW-ZG-WZA-3310-55/2020

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika na ul. Dworcowej w m. Drezdenko zlokalizowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 14 na odcinku od km 13857,5 do km 14142 strona lewa.
Zakres robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- podbudowy,
- nawierzchnie,
- roboty wykończeniowe,
- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- elementy ulic.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233253
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się