Przetarg 7526535 - Remont budynku nr 3, ul. Łukasińskiego 33, Szczecin Numer...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7526535 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-09
przedmiot ogłoszenia
Remont budynku nr 3, ul. Łukasińskiego 33, Szczecin
Numer referencyjny: 25-ZP-RB-06-20/113

Szczegółowy opis, zakres i spo
sób wykonania oraz cechy techniczne
i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem remontu budynku nr 3, który zlokalizowany jest przy ul. Łukasińskiego 33
w Szczecinie, zostały określone w dokumentacji przetargowej, stanowiącej: załącznik nr 8 do SIWZ, który obejmuje Wyciąg z Projektu budowlanego (branża: architektoniczna, konstrukcyjna i sanitarna), załącznik nr 9 do SIWZ, który obejmuje Przedmiar robót. Do dokumentacji dołączono pozwolenie na budowę- Decyzja Nr 5/0/2019 z dnia 22 marca 2019 r.
W zakresie, w którym w załącznikach do SIWZ wskazano nazwy własne lub inne oznaczenia bezpośrednio lub pośrednio wskazujące na konkretnego producenta, Zamawiający informuje, że nazwy zostały podane wyłącznie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacja techniczną.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
kody CPV 45110000, 45111000, 45233222, 45262500, 45330000, 45331220, 45400000, 45420000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się