Przetarg 7741568 - Remont budynku nr 29 wraz z naprawą nawierzchni terenu...

   
Analizuj Zamówienie 7741568 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-08
przedmiot ogłoszenia
Remont budynku nr 29 wraz z naprawą nawierzchni terenu przyległego w KNW 721 w Morągu
Numer referencyjny: 38/SZP/2020

Zadan
ie „Remont budynku nr 29 wraz z naprawą nawierzchni terenu przyległego w KNW 721 w Morągu”. Zakres prac do wykonania w ramach realizacji zadania obejmuje:
- wycinka drzew i wywiezienie;
- przestawienie i podłączenie słupów oświetleniowych;
- rozbiórka muru oporowego;
- rozebranie chodników z płytek betonowych i trylinki;
- rozebranie starej podbudowy;
- wywiezienie gruzu wraz z utylizacją;
- wykorytowanie podłoża wraz z wywiezieniem ziemi;
- ułożenie pospółki i tłucznia kamiennego;
- wykonanie ławy z oporem pod krawężniki, ustawienie krawężników;
- ułożenie kostki kamiennej na posypce cementowo piaskowej;
- regulacja studzienek telefonicznych i kanalizacyjnych;
- wykonanie trawników;
- rozebranie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich;
- remont kanalizacji deszczowej;
- wykonanie tynków na ogniomurku;
- wykonanie obróbek blacharskich;
- wykonanie pokrycia dachu papa termozgrzewalną;
- montaż rynien i rur spustowych;
- wymiana całej instalacji uziemiającej (odgromówki);
- wykonanie badań i pomiarów instalacji uziemiającej.
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny punktowany okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540197290-N-2020 z dnia: 2020-10-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-10-23, godzina: 08:30
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-26,
godzina: 08:30
branża Dekarstwo, Drogownictwo, Sprzątanie
podbranża pokrycia dachowe, drogi, ulice, autostrady, obwodnice, rozbiórki, demontaże
kody CPV 45111300, 45233200, 45261210, 45310000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się