Przetarg 6545560 - Remont budynku koszarowego nr 5 przy ul. Dworcowej 56 w...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6545560 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-01-25
przedmiot ogłoszenia
Remont budynku koszarowego nr 5 przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiu
Numer referencyjny: P/03/IW/19

1. Przedmiotem zamówieni
a jest: REMONT BUDYNKU KOSZAROWEGO NR 5 PRZY UL. DWORCOWEJ 56 W INOWROCŁAWIU.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 1 do SIWZ), przedmiary (załączniki nr 2.1, 2.2, 2.3 do SIWZ), oraz projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540022384-N-2019 z dnia: 2019-02-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-11, godzina: 10:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-18, godzina: 10:30,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540030367-N-2019 z dnia: 2019-02-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosku o dopuszczenie w postępowaniu: Data 2019-02-18, godzina:10:30.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosku o dopuszczenie w postępowaniu: Data 2019-02-20, godzina:10:30.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty wojskowe
kody CPV 45000000, 45310000, 45330000, 45331100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się