Zlecenie 10063688 - Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia...

   
Zamówienie 10063688 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-11-07
przedmiot zlecenia
Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskieg
o oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zgorzeleckiego w 2024 r.
Rodzaj zadania objętego konkursem:
1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
2. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 r. zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
3. Prowadzenie edukacji prawnej zgodnie z art. 11 ust. 7 zdanie 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, oraz przepisami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).
branża Ekonomia, prawo i organizacja
podbranża usługi prawne
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi prawne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10114260 2023-12-06
godz. 08:00
INSPEKCJA WETERYNARYJNA-WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII WE WROCŁAWIU Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawniczych dla Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu w 2024 roku. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówien...
10114984 2023-12-06
godz. 09:00
MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE Część 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu on-line do systemu informacji prawnej (SIP) na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Liczba użytkowników systemu ...
10114888 2023-12-06
godz. 10:00
POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług w zakresie przygotowania treści aktów prawnych wraz z oceną skutków regulacji dla instrumentu wypracowanego w ramach projektu ,,Włączenie wyłączo...
10114095 2023-12-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY KROTOSZYCE Obsługa prawna Gminy Krotoszyce na rok 2024 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 USŁUGA KPL. USŁUGA 1 usługa
10082669 2023-12-06
godz. 15:00
STAROSTWO POWIATOWE W PODDĘBICACH Powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Poddębickiego realizowanego w 2024 roku o nazwie: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,...
10124692 2023-12-11
godz. 10:00
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Świadczenie usług prawnych dla Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim
10129836 2023-12-12
godz. 11:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE W SZCZECINIE Pełnienie kompleksowych usług w zakresie obsługi administracyjno-technicznej inwestycji, remontów i zadań realizowanych w SPSZOZ Zdroje
10100150 2023-12-13
godz. 13:00
STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIU Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edu...
10129882 2023-12-20
godz. 09:30
SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH Obsługa prawna Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
10125833 2023-12-27
godz. 16:00
URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Prowadzenie poradnictwa informacyjno-prawnego i wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających