Zlecenie 10063688 - Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia...

   
Zamówienie 10063688 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-11-07
przedmiot zlecenia
Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskieg
o oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zgorzeleckiego w 2024 r.
Rodzaj zadania objętego konkursem:
1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
2. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 r. zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
3. Prowadzenie edukacji prawnej zgodnie z art. 11 ust. 7 zdanie 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, oraz przepisami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).
branża Ekonomia, prawo i organizacja
podbranża usługi prawne
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi prawne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10619052 2024-06-21
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Kompleksowa obsługa prawna procesu przygotowania i przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania ...
10626051 2024-06-21
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie usług doradztwa prawnego oraz zastępstwie procesowym w zakresie prowadzonej działalności przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu
10634274 2024-06-24
godz. 10:00
Łódzkie Obsługa notarialna czynności, zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022, poz. 1799 ze zm.)
10630776 2024-06-24
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa bieżącej, kompleksowej obsługi prawnej Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej Usługa bieżącej, kompleksowej obsługi prawnej
10625088 2024-06-24
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenia usług z zakresu mediacji w związku z realizacją procesów inwestycyjnych w spółce Polskie Elektrownie Jądrowe
10628669 2024-06-24
godz. 13:00
Zachodniopomorskie Świadczenia usług związanych z przyjęciem i pełnieniem funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnia SPZOZ w Wałczu
10626134 2024-06-25
godz. 09:00
Małopolskie Zawarcie umowy na doradztwo prawne na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego- 3 zadania Część 1: 2.1. Zadanie 1: bieżąca obsługa prawna2.1.1. Zakresem zamówienia objęte są w szczeg...
10629640 2024-06-26
godz. 00:00
Śląskie Świadczenie usług rzecznika patentowego, w tym w szczególności realizacja badań zdolności patentowej (rejestrowej), przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej przedmiotów własności...
10628741 2024-07-01
godz. 09:00
Śląskie WT.2370.1.19.2024 Usługa doradztwa prawnego i procesowego na rzecz Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa stałej pomocy prawne...
10624557 2024-07-04
godz. 07:30
Śląskie Sukcesywne świadczenie usług prawnych w zakresie tworzenia Centrów Usług Społecznych realizowanych w ramach projektu pn. CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne Część 1: Czę...