Przetarg 8865922 - Realizacja zadań z BO w Częstochowie: Cz.1: Zagosp. placu...

   
Analizuj Zamówienie 8865922 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-26
przedmiot ogłoszenia
Realizacja zadań z BO w Częstochowie: Cz.1: Zagosp. placu ul. Sabinowska 7 Cz.2: Zagosp. placu ul.Lechonia Cz.3: Strefa gier-SP
1 ul.Księżycowa 6 - etap I Cz.4: Plac zabaw-SP 13 ul.Wręczycka 111/115.

Część 1: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania z budżetu obywatelskiego:Część 1: Zagospodarowanie placu urządzeniami Parkour i Streetworkout ul. Sabinowska 7 w Częstochowie.1. Zakres robót obejmuje:a) uporządkowanie istniejącej zieleni,b) wykonanie nowych brukowanych nawierzchni,c) wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod montaż urządzeń,d) ogrodzenie terenu,e) odtworzenie trawników.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla części 1 zamówienia. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o postępowaniu i jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Część 2: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania z budżetu obywatelskiego:Część 2: Zagospodarowanie placu urządzeniami Parkour i Streetworkout ul. Lechonia w Częstochowie.1. Zakres robót obejmuje:a) wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod montaż urządzeń,b) odtworzenie trawników.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla części 2 zamówienia. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o postępowaniu i jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Część 3: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania z budżetu obywatelskiego:Część 3: Budowa kreatywnej strefy gier przy SP nr 1 ul. Księżycowa 6 w Częstochowie – etap I.1. Zakres robót obejmuje:a) prace rozbiórkowe (istn. nawierzchnia bitumiczna, obrzeża, konstrukcje wsporcze koszy do koszykówki),b) roboty ziemne,c) osadzenie w stopach fundamentowych elementów kotwiących wyposażenie sportowe,d) wykonanie nawierzchni sportowej,e) montaż elementów małej architektury,f) wyrównanie i oczyszczenie przyległego terenu,g) odtworzenie terenów.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla części 3 zamówienia. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o postępowaniu i jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Część 4: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania z budżetu obywatelskiego:Część 4: Wymiana nawierzchni placu zabaw przy SP 13 ul. Wręczycka 111/115 w Częstochowie.1. Zakres robót podstawowy (ZAKRES I) obejmuje:a) prace rozbiórkowe (istn. nawierzchnia bitumiczna, obrzeża, konstrukcje wsporcze koszy do koszykówki),b) roboty ziemne,c) osadzenie w stopach fundamentowych elementów kotwiących wyposażenie sportowe,d) wykonanie nawierzchni sportowej 346,40 m2,e) montaż elementów małej architektury,f) wyrównanie i oczyszczenie przyległego terenu,g) odtworzenie trawników 102,0 m2.2. Zakres robót rozszerzony (ZAKRES II) obejmuje:a) roboty ziemne,b) osadzenie w stopach fundamentowych elementów kotwiących wyposażenie sportowe,c) wykonanie nawierzchni sportowej 38,50 m2,d) wyrównanie i oczyszczenie przyległego terenu,e) odtworzenie trawników 50,1 m2. UWAGI dot. części 4:1) Prosimy o przedłożenie oferty cenowej na realizację dla zakresu podstawowego (ZAKRESU I) oraz oferty cenowej na realizację całości prac - łącznie zakres podstawowy i rozszerzony (ZAKRES I ZAKRES II). Zamawiający wymaga złożenia oferty w rozbiciu cenowym, ponieważ przewiduje się, że środki zabezpieczone w budżecie na realizację całości prac mogą być niewystarczające. 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z ZAKRESU II.3) Przedmiary zostały podzielone jako pakiet podstawowy i rozszerzony. W zależności od cen ofert i możliwości finansowych, zamawiający zdecyduje, który(-e) zakres(-y) będzie(-ą) brany(-e) pod uwagę przy realizacji zamówienia, a do oceny złożonych ofert zamawiający przyjmie zakres podstawowy (ZAKRES I) albo zakres podstawowy i rozszerzony (ZAKRES I ZAKRES II) przy założeniu maksymalnego wykorzystania posiadanych środków finansowych.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla części 4 zamówienia. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o postępowaniu i jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

IZ.271.31.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00162923/01 z dnia: 2022-05-17
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-18 09:00
Po zmianie:
2022-05-20 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-18 10:30
Po zmianie:
2022-05-20 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-16
Po zmianie:
2022-06-18
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zieleń, place zabaw, mała architektura
kody CPV 45000000, 45110000, 45112000, 45112700, 45112720, 45233000, 45236000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zieleń , place zabaw , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9018738 2022-07-21
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATU KRAKOWSKIEGO Przebudowa drogi powiatowej nr 1951K ul. Myślenicka w Rzeszotarach. 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1951K ul. Myślenicka w Rzeszotarach,” wykonane zos...
9022258 2022-07-21
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KROSNO "Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna”. – budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela (boczna) 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej, w ...
9021146 2022-07-21
godz. 11:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 595 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Kronówko. 1.1.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 595 w zak...
8998204 2022-07-25
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY OBRZYCKO PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA UTWARDZENIU NAWIERZCHNI KRUSZYWEM W M. GAJ MAŁY, GMINA OBRZYCKO 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej polegająca na utwardzeniu ...
8953601 2022-07-27
godz. 10:00
OPERA NOVA W BYDGOSZCZY Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową Numer referencyjny: ZP-331-4/2022 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano instalacyjnych: rozb...
9005576 2022-07-29
godz. 10:30
ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOSZALINIE Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X (odc. Głazów-Sulimierz, Nawrocko-Myślibórz) Numer referencyjny: ZZDW – 6.414.124.2022.8.2 Przedm...
8977849 2022-08-11
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę ułożenie podjazdu z kostki granitowej około 30 m2. Poodjazd wysypany tłuczniem i zagęszczony.
8923683 2022-08-19
godz. 10:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brodnicy im. R. Czerwiakowskiego Numer referencyjny: SZP.251.10.22 1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę Cen...
9006596 2022-08-25
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Inwentaryzacja zieleni Zlecę inwentaryzację zieleni działki o pow. 8 arów.
9016244 2022-08-30
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Kostka brukowa Zlecę wyłożenie kostką około 15-20m2 kostki przed domem w miejscu w którym jest obecnie trawa.