Zlecenie 10092705 - Realizacja zadań publicznych w roku 2024. Sfera zadań...

   
Zamówienie 10092705 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-11-17
przedmiot zlecenia
Realizacja zadań publicznych w roku 2024.
Sfera zadań publicznych objętych konkursem:
I. Ochrona zdrowia
1. Nazwa zadania: Real
izacja profilaktycznych programów dla osób uzależnionych i ich rodzin.
2. Nazwa zadania: Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób
3. Nazwa zadania: Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób
z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi w pracowni ceramicznej.
4. Nazwa zadania: Realizacja profilaktycznych programów dla osób dotkniętych chorobą nowotworową.
5. Nazwa zadania: Prowadzenie Klubu Samopomocy w Polkowicach
II. Pomoc społeczna
1. Nazwa zadania: Prowadzenie Poradni Rodzinnej w Polkowicach.
III. Edukacyjna opieka wychowawcza
1. Nazwa zadania: Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży opartych na metodzie harcerskiej.
IV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1. Nazwa zadania: Organizowanie przedsięwzięć związanych z edukacją muzyczną dla dzieci i młodzieży.
2. Nazwa zadania: Organizowanie przedsięwzięć związanych z propagowaniem historii
i tradycji narodowych.
V. Kultura fizyczna
1. Nazwa zadania: Organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych.
branża Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża pomoc społeczna
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: pomoc społeczna

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10272606 2024-02-28
godz. 09:15
Dolnośląskie DWK.KZP.273.AŁ.5.2024 Usługa wsparcia psychologicznego, terapii indywidualnej i/lub grupowej oraz diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dla uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP...
10276432 2024-02-28
godz. 09:15
Dolnośląskie 1 Usługa wsparcia psychologicznego w Mysłakowicach Zamawiający wymaga wskazanie ceny za 1 godzinę 110 godz. 2 Usługa terapii indywidualnej i grupowej w Mysłakowicach Zamawiający wyma...
10274462 2024-02-28
godz. 15:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi psychologicznej dla rodziców z dziećmi do lat 15 w formie indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Wsparcie jest kierowane do dziec...
10273654 2024-02-28
godz. 23:59
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia psychologicznego oraz systemowej praca z rodziną. Wsparcie adresowane jest do członków rodzin biologicznych, zastępczych, adopcy...
10280235 2024-03-01
godz. 00:00
Śląskie Opracowanie i przeprowadzenie w 2024 roku programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową 3.2 Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia 3.2.1 Cel ...
10279111 2024-03-01
godz. 08:10
Mazowieckie "Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zadanie 2.4. Część 1: CZĘŚĆ 1Do zadań psychologa należeć będzie: 1. Udzielenie rodzicom specjalistycznej informacji dotyc...
10271194 2024-03-05
godz. 15:00
Wielkopolskie Przeprowadzenie i dokumentowanie zajęć z zakresu programu korekcyjno-edukacyjnego w roku 2024 dla osób stosujących przemoc domową, zwanego dalej Programem, zgodnie z ustawą z dnia 29 l...
10268353 2024-03-08
godz. 15:30
Podkarpackie Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów w okresie od dnia 01.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
10265480 2024-03-11
godz. 15:30
Małopolskie Realizacja zadań Gminy w roku 2024 w zakresie Pomocy Społecznej. Prowadzenie jadłodajni dla ubogich i bezdomnych.
10273027 2024-03-12
godz. 15:00
Łódzkie Wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej w 2024 roku. Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez p...