Zlecenie 8663798 - Realizacja Programu Zdrowotnego profilaktyki nowotworowej w...

   
Zamówienie 8663798 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-01-20
przedmiot zlecenia
Realizacja Programu Zdrowotnego profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka szyjki macicy

Przedmiotem zamówienia jest
druk 13000 sztuk ulotek, mających na celu zwiększenie świadomości kobiet w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i zmotywowanie ich do badań. Celem strategicznym kampanii jest zrekrutowanie 5200 kobiet z rejonu Małopolski do wykonania badania cytologicznego w ramach projektu. Wszystkie cele szczegółowe i założenie koncepcyjne kampanii powinny odpowiadać celowi strategicznemu. Specyfikacja: - Nakład: 13 000 sztuk - Format: 150x297mm - ulotka dwustronna - dodatkowe skrzydło z okienkiem na szczoteczkę do cytologii w każdej ulotce - kreda matowa 350g - folia soft touch na dwóch stronach ulotki - szczoteczka do cytologii w sterylnym opakowaniu musi być odpowiednio przymocowana do każdej wydrukowanej ulotki dostosowana odpowiednio do formatu ulotki (zakup po stronie wykonawcy) - wymiary opakowania na szczoteczkę cytologiczną: min. 25 cm długości oraz 4,5 cm szerokości; max. 27 cm długości oraz 5 cm szerokości - do każdego egzemplarza ulotki należy dołączyć szczoteczkę do rzęs (zakup po stronie wykonawcy) - treść ulotki i jej szata graficzna według wskazań Zamawiającego.
branża Poligrafia, Wydawnictwa
podbranża druki, foldery, informatory
kody CPV 22140000, 22150000, 22160000, 22600000, 22850000, 79552000, 79810000, 79811000, 79820000, 79821000, 79823000, 79824000, 79961100, 92312000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: druki, foldery, informatory

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8809457 2022-05-13
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W LUBANIU Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych dla trzech szkół z Powiatu Lubańskiego w ramach projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim” Numer referencyjny: SR.042.3.10.2020 D...
8884041 2022-05-19
godz. 09:45
URZĄD GMINY STAWIGUDA Unowocześnienie działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie. Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego 1 Komputer przeznaczony do pracowni komputerowej w GOK Stawiguda szt....
8898091 2022-05-20
godz. 10:00
SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI SZPITAL IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO Wydruk broszur na akcję edukacyjno-świadomościową realizowaną w ramach projektu o numerze RPLD.10.03.02-10-A001/19 pn. „Lżejszym być - pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego” Prz...
8906024 2022-05-23
godz. 00:00
SZPITAL CZERNIAKOWSKI SP. Z O.O. Dostawa kodów kreskowych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o. o.
8899062 2022-05-23
godz. 11:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH 05/ZO/2022 Zakup i sukcesywna dostawa druków dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.
8909723 2022-05-24
godz. 08:00
JSW KOKS S.A. DRUK WSTĘPNE PRZYJĘVIE MATERIAŁU (ZKR AM618373)
8905197 2022-05-25
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE ZDP-NPZ-600-6/2022 Zaprojektowanie i wykonanie plakatów informacyjnych –w ilości 10 sztuk oraz ulotek informacyjnych w ilości 1000 sztuk, na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych w proj...
8909341 2022-05-25
godz. 13:00
TORUŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINIE Dostawa druków na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.
8898008 2022-05-27
godz. 09:00
BYDGOSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WYKONANIE KSIĄŻECZEK OPŁAT CZYNSZU
8887179 2022-06-14
godz. 09:00
CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA Druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego w miesiącach styczeń-luty 2023 r. i czerwiec-lipiec 2023 r. Numer referencyjny: CKE/2/2022 1. Przedmiotem...