Przetarg 8641971 - Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr....

   
Analizuj Zamówienie 8641971 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-01-07
przedmiot ogłoszenia
Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V w systemie „pod klucz” na terenie TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach–obszar gmin: Tychy, Bieruń, Lędziny, Imielin, Chełm Śląski Numer referencyjny: PZP/TD-OGL/08254/2021
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach – obszar gmin: Tychy, Bieruń, Lędziny, Imielin, Chełm Śląski. Obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, opracowanie dokumentacji i realizację prac projektowych, dostaw, usług, uzyskanie NIEzbędnych decyzji administracyjnych, decyzji udzielających pozwolenie na budowę, realizację robót budowlano-montażowych w systemie „pod klucz” i wypłatę odszkodowań wynikających z wykonania robót, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz prac koniecznych dla usunięcia wad i usterek na podstawie gwarancji jakości i rękojmi za wady, a TAKże innych czynności oraz zadania i obowiązki, jakie ma zrealizować Wykonawca w celu należytej realizacji Zamówienia, w tym TAKże TAKie, które - pomimo że NIE zostały wyraźnie wskazane - są konieczne dla ukończenia oraz bezpiecznej i właściwej realizacji Przedmiotu Zamówienia.
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach – obszar gmin: Tychy, Bieruń, Lędziny, Imielin, Chełm Śląski. Obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, opracowanie dokumentacji i realizację prac projektowych, dostaw, usług, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, decyzji udzielających pozwolenie na budowę, realizację robót budowlano-montażowych w systemie „pod klucz” i wypłatę odszkodowań wynikających z wykonania robót, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz prac koniecznych dla usunięcia wad i usterek na podstawie gwarancji jakości i rękojmi za wady, a także innych czynności oraz zadania i obowiązki, jakie ma zrealizować Wykonawca w celu należytej realizacji Zamówienia, w tym także takie, które - pomimo że nie zostały wyraźnie wskazane - są konieczne dla ukończenia oraz bezpiecznej i właściwej realizacji Przedmiotu Zamówienia.
branża Energoelektryczna, Projektowanie
podbranża sieci zewnętrzne, projekt energoelektryczny
kody CPV 31200000, 31320000, 32500000, 35100000, 45220000, 45300000, 51100000, 71200000, 71300000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sieci zewnętrzne , projekt energoelektryczny

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8896214 2022-05-30
godz. 08:00
ENERGA-OPERATOR S.A. W GDAŃSKU Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Lublewo Gdańskie Kolbudy gmina wiejska nr dzial.: 326 obręb2 40.22# Wplecenie złącza kablowo-pomiarowego. sprawa ZN/4354/3333MZI/2022/2105971 2 ...
8898526 2022-05-30
godz. 08:00
ENERGA-OPERATOR S.A. W GDAŃSKU Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Rumia Rumia gmina miejska ul. Jeziorna nr dzial.: 02-17/2 39.22# Budowa stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowych SN oraz nN dla zasilenia...
8913523 2022-05-30
godz. 09:00
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KALISZU Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Skrzatki Godziesze Wielkie gmina wiejska nr dział.: 219/5 sprawa ZN/3455/4141MZI/2022/2201394 503.22# Opracowanie dokumentami dot. przebudowy lini...
8899915 2022-05-30
godz. 10:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Wykonanie projektu i prac budowlano-montażowych budowy rozdzielni sieciowej 110 kV Baciuty, umożliwiającej połączenie sieci i instalacji Podstacji Trakcyjnej (Przedsiębiorstwa energetycznego...
8916727 2022-06-01
godz. 08:00
ENERGA-OPERATOR S.A. W GDAŃSKU Wykonanie robót budowlanych: 1 Łapino Kolbudy gmina wiejska ul. Michała Wołodyjowskiego nr dzial.: 40 34.22# Wplecenie złącza kablowo-pomiarowego YAKXS 4x120, KRSN-P2, zmiana numeracji, DT-1...
8906315 2022-06-01
godz. 08:00
ENERGA-OPERATOR Wykonanie robót budowlanych: Śmiadowo Borne Sulinowo obszar wiejski nr dzial.: Śmiadowo-51/8 sprawa ZN/3167/5454MZI/2022/2102572 Przyłączenie budynku gospodarczego Śmiadowo dz. nr 51/8, gm. ...
8914843 2022-06-03
godz. 08:00
ENERGA-OPERATOR S.A. W GDAŃSKU Wykonanie robót budowlanych: 1 Reda Reda gmina miejska ul. Długa nr dzial.: --607/4, 607/14, 607/15 37.22# Budowa linii kablowej nn-0,4kV wraz ze złączami kablowymi nn-0,4kV dla potrzeb zasi...
8913463 2022-06-07
godz. 11:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBARTOWIE 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach przy ul. Cichej 6, 1 Maja 85 w Lubartowie. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu Zamawiające...
8912558 2022-06-08
godz. 10:00
PKP ENERGETYKA S.A. Projekt ZK SN i linii Sn do ST Brzeziny (61098)
8907912 2022-06-20
godz. 15:00
CHOCHOŁOWSKIE TERMY SP. Zapytanie ofertowe 03/HGS/2022 na wybór generalnego wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu instalacji kogeneracyjnej do produkcji ciepła, ene...