Przetarg 4521161 - Ramavtal bygg- och installationstjänster: Bygg...

   
Analizuj Zamówienie 4521161
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2016-08-13
przedmiot ogłoszenia
Ramavtal bygg- och installationstjänster: Bygg (avropsvärde 0-2 000 000).
Kategori: Bygg.Ramavtalet omfattar löpande arbeten inom angiven kategori avseende främst underhåll och reparati
oner, men även renovering och ombyggnad i och omkring Beställarens fastigheter. Arbeten sker i fastigheter med förskole-, grundskole- och/eller gymnasieverksamhet.Värdet på avropat arbete får inte överstiga 2 000 000 SEK.Ramavtalet omfattar endast arbeten inom angiven kategori. Övriga typer av arbeten upphandlas genom separata ramavtal.De ramavtalskategorier som planeras upphandlas är: Bygg, El, Ventilation, VS, Måleri, Golv, Plåt, och Glas.Anbudsformuläret läggs upp senast 22.8.2016.Obs: Om ni har några frågor, använd fråga/svar på upphandlingsportalen Kommers.
branża Budowlana - obiekty
podbranża budownictwo mieszkaniowe
kody CPV 45210000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Szwecja
województwo realizacji
kraj organizatora Szwecja
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się