Zlecenie 7681266 - Puławach prosi o złożenie oferty cenowej projektowej na...

   
Zamówienie 7681266 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-09-08
przedmiot zlecenia
Puławach prosi o złożenie oferty cenowej
projektowej na zadanie Odwodnienie DP Nr 2519L w Bronowicach
Opracowanie dokumentacj
i powinno składać się z:
1. mapy do celów projektowych dla zakresu zaproponowanego rozwiązania;
2. dokumentacji projektowej - 5 egz. w formie papierowej;
3. kosztorysu inwestorskiego - 1 egz. w formie papierowej;
4. kosztorysu ofertowego - legz. w formie papierowej;
5. przedmiaru robót - 1 egz. w formie papierowej;
6. projektu czasowej organizacji ruchu - 4 egz. w formie papierowej (zatwierdzonego przez właściwy organ);
7. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. w formie papierowej;
8. wydana przez właściwy organ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DSU) wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne (o ile będzie wymagany przez organ wydający decyzję środowiskową) - 1 egzemplarz;
9. uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - o ile będzie wymagane, lub dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego
Wykonawca przekaże Zamawiającemu również 1 egz. całości dokumentacji w wersji elektronicznej z zastrzeżeniem, że kosztorys ofertowy, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych będzie w wersji edytowalnej (Microsoft Word) oraz Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt w formacie danych wektorowych tj. format.dwg lub,dxf.
branża Projektowanie
podbranża projekt wod-kan
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się