Przetarg 8839798 - Przystosowanie budynku Opery do potrzeb osób z...

   
Analizuj Zamówienie 8839798
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-13
przedmiot ogłoszenia
Przystosowanie budynku Opery do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodziców i opiekunów z dziećmi – remont toalet dla publiczności

Zamówienie obejmuje remont toale
t dla publiczności, o powierzchni około 60m2, zlokalizowanych na kondygnacji - 1 frontowej części budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 15. Zakres obejmuje korekty ścianek działowych (lokalne demontaże i wykonanie ścianek nowych), zmianę aranżacji, wymianę stolarki drzwiowej, korekty instalacji (wg. projektów branżowych) oraz kompleksowe prace wykończeniowe w zakresie posadzek, ścian, sufitów, ceramiki, armatury i wyposażenia dodatkowego wspomagającego (wg. projektów branżowych). W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie zmiany aranżacji i remontu pomieszczeń sanitarnych z korektą w strefie wejścia do toalet męskiej i damskiej. W pomieszczeniu pod schodami wykonana zostanie toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.Zasadniczy układ pomieszczeń pozostaje bez zmian. Celem zamówienia jest dostosowanie powierzchni do aktualnych standardów i potrzeb – zwiększenie liczby oczek w toalecie damskiej, liczby pisuarów w toalecie męskiej oraz stworzenie dedykowanej toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Szczegółowy opis i określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ - dokumentacja projektowa.

2/ZP/2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00136091/01 z dnia: 2022-04-26
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-04-28 09:00
Po zmianie:
2022-05-05 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-04-28 09:30
Po zmianie:
2022-05-05 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-05-27
Po zmianie:
2022-06-03UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00138955/01 z dnia: 2022-04-28
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu również na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835, dalej ustawa o agresji na Ukrainę), przy czym zgodnie z tym przepisem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o agresji na Ukrainę;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o agresji na Ukrainę;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o agresji na Ukrainę.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00144659/01 z dnia: 2022-05-04
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-05 09:00
Po zmianie:
2022-05-13 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-05 09:30
Po zmianie:
2022-05-13 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-03
Po zmianie:
2022-06-11
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
kody CPV 45000000, 45111000, 45262500, 45310000, 45311000, 45311100, 45311200, 45315100, 45315600, 45331100, 45331210, 45332200, 45332300, 45410000, 45421000, 45431000, 45442100
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: malowanie, remont, wykończenie

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8873054 2022-05-28
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Poszukujemy ekip do prac wykończeniowych - Kraków Witam, Poszukujemy ekip do prac wykończeniowych. Realizujemy inwestycje na terenie Krakowa. Budynki użyteczności publicznej oraz mieszkalne....
8905189 2022-05-30
godz. 15:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CZECHÓW W LUBLINIE Wykonanie remontu posadzek na klatce schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Paryskiej 4 kl. II;
8908125 2022-05-31
godz. 11:00
POŁCZYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 30 w Połczynie-Zdroju.
8910493 2022-05-31
godz. 15:00
GRUPA AZOTY POLICE SERWIS SP. Z O.O. Remont wywietrzaków na dachu ob. 403/H5. Wykonanie i wymiana żaluzji drewnianych wywietrzaka
8883729 2022-06-04
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Poszukuję poj.malarzy, gipsiarzy lub firm - Łowicz Witam. Do realizacji inwestycji poszukuję poj.malarzy, gipsiarzy oraz ekipy. Inwestycje na terenie Łowicza i okolic do 60km. Rozpoczęcie ws...
8890793 2022-06-08
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę prace wykończeniowe w budynku mieszkalnym - Wrocław Witam, Zlecę prace wykończeniowe w budynku mieszkalnym. Inwestycja we Wrocławiu. Budynek wielorodzinny, rozpoczęcie prac możliwe od ...
8894265 2022-06-09
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wygłuszenie i wylanie nowej posadzki w kamienicy - Gdańsk Witam, Zlecę wygłuszenie i wylanie nowej posadzki w kamienicy. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
8900512 2022-06-11
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Poszukuję ekip do prac wykończeniowych Witam. W związku z prowadzonymi inwestycjami poszukuję poj.pracowników lub ekip do współpracy. Inwestycje na terenie woj.śląskiego, Bielsko-Biała i oko...
8900513 2022-06-11
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Poszukuję ekip do prac wykończeniowych Witam. W związku z prowadzonymi inwestycjami poszukuję poj.pracowników lub ekip do współpracy. Inwestycje na terenie woj.śląskiego, Bielsko-Biała i oko...
8911156 2022-06-16
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Poszukuje brygady do wykonania wylewki - Warszawa Witam, Poszukuje brygady do wykonania wylewki. Inwestycje to budynki mieszkalne. Praca na terenie Warszawy i okolic. Zainteresowanych proszę...