Zlecenie 7502834 - Przyłbice uchylne - zgodnie z opisem przedmiotu...

   
Analizuj Zamówienie 7502834 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-27
przedmiot zlecenia
Przyłbice uchylne - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Każdy z wykonawców dołączy kartę charakterystyki koszt dostawy
po stronie wykonawcy W załączeniu: 1) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 2) Ogólne warunki udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (OWU), 3) Klauzula informacyjna (RODO). Do realizacji zamówienia zastosowanie mają zapisy załączonych OWU. Składając ofertę Wykonawca tym samym oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną RODO załączoną do dokumentacji postępowania oraz zrealizował obowiązek, o którym mowa w ust. 3 Klauzuli informacyjnej RODO w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
branża BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp
podbranża artykuły, osprzęt
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się