Przetarg 8428509 - Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej: Budowa wnętrzowej...

   
Analizuj Zamówienie 8428509 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-09-30
przedmiot ogłoszenia
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej: Budowa wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV Łopuszna Polna wraz z powiązaniem
z siecią SN w m. Łopuszna Polna. tryb: Zaprojektuj
branża Projektowanie
podbranża projekt energoelektryczny
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt energoelektryczny

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8449555 2021-10-19
godz. 11:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA Pakiet 18 - Zad. 1 – gmina Stare Babice, miejscowość Klaudyn, ul. plut. Józefa Ciećwierza, nr dz. 1377, Zad. 2 – gmina Stare Babice, miejscowość Wojcieszyn, ul. Warszawska 603, nr dz. 325/2,...
8450596 2021-10-20
godz. 09:00
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KALISZU Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym: Zborów Dobra obszar wiejski sprawa ZN/7290/4646MZI/2021/2101053 762#Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Elekt...
8443521 2021-10-20
godz. 10:00
ENEA OPERATOR SP. Z O.O. Przyłączenie do sieci EF Śmiłowo 1 i 2 - w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
8458112 2021-10-21
godz. 09:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Wykonanie przyłączy nN realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie „zaprojektuj, wybuduj” na terenie RE Kozienice - obszar gmin: Tczów, Kaz...
8459127 2021-10-22
godz. 12:00
URZĄD MIASTA GORZÓW WIELKOPOLSKI Wykonywanie opracowania aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Gorzowa Wlkp do roku 2036.
8464483 2021-10-25
godz. 10:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA PAKIET NR. 30 RE Pruszków Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej oraz budowa na podstawie opracowanej dokumentacji techniczno-prawnej Zad. 1 - Dębówka, nr dz. 34/15 21-G1/WP/04357 Zad. ...
8463075 2021-10-25
godz. 11:00
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji wybranych instalacji elektrycznych na stacji A1 Kabaty, w tunelu szlakowym B02 oraz na stacji A3 Imielin I linii metra w Warsza...
8461948 2021-10-27
godz. 09:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Wykonanie przyłączy nN realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie „zaprojektuj, wybuduj” na terenie RE Busko - (teren RU Busko) miasto i g...
8454851 2021-10-29
godz. 10:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
8462200 2021-11-05
godz. 00:00
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 64/2021 - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania: Karpacz – Przebudowa napowietrznej sieci nN na kablową w rejonie ulicy Wąskiej