Przetarg 7438839 - Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7438839 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-04-21
przedmiot ogłoszenia
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Gliwickiej 13–13a w Katowicach Numer referencyjny: 2020/
TC/TC/00693/L
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Gliwickiej 13–13a w Katowicach poprzez dostawę urządzeń i realizację robót budowlano-montażowych przyłącza cieplnego, węzła cieplnego, modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła c.o. oraz licznika ciepła c.o., określonych w Załączniku nr 1 do projektu umowy, zgodnie z dokumentacją projektową, oraz przekazanie obiektu Zamawiającemu do użytkowania. Wymagane terminy: termin podania ciepła do budynków do 1.10.2020, przekazanie pomieszczeń dla zabudowy modułu przyłączeniowego do 30.6.2020; termin całkowitego zakończenia i odbioru końcowego: do 15.11.2020.
branża Ciepłownictwo i gaz
podbranża sieci co
kody CPV 9323000, 42511100, 45000000, 45111200, 45231000, 45232142, 45310000, 45330000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się