Przetarg 8534617 - Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci w wieku...

   
Analizuj Zamówienie 8534617 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-17
przedmiot ogłoszenia
Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Przedszkola Publicznego ”Mądra
Sowa” w Konarzewie w roku 2022.

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Przedszkola Publicznego ” Mądra Sowa” w Konarzewie w roku 2022.2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części, co nie ma negatywnego wpływu na konkurencję. Brak podziału na części podyktowany jest względami ekonomicznymi. Niniejsze zamówienie dotyczy zakresu o zasięgu tylko jednego przedszkola, który sprawia, iż wykonanie go w ramach jednej części i przez jednego wykonawcę będzie stanowić najbardziej efektywny z punktu widzenia technicznego i formalnego sposób realizacji. 3. Zamawiający szacuje, że maksymalna liczba dostarczanych posiłków to:- w okresie od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.: dziennie 125 porcji śniadań i drugich śniadań, 125 porcji obiadów dwudaniowych oraz 100 porcji podwieczorków.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1a do SWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

ZP.271.1.2021
branża Gastronomia, catering
podbranża żywienie zbiorowe
kody CPV 55321000, 55520000, 55523100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się